Nastavnička grupa Školska zbornica, kako su naveli u ponedjeljak u pismu ministru znanosti i obrazovanja Radovanu Fuchsu, protivi se uvođenju novčanih kazni za zaposlene u školama što je predviđeno prijedlogom izmjena i dopuna Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

“Najoštrije protestiramo protiv prijedloga izmjena i dopuna Zakona u članku 24. kojim se propisuju novčane kazne za prekršaje fizičkim osobama zaposlenima u školskim ustanovama”, ističe u pismu ministru nastavnička grupa Školska zbornica, koja okuplja 25.000 prosvjetnih djelatnika.

Napominju da su do sada prekršajnim odredbama bile obuhvaćene samo školske ustanove kao pravne osobe i odgovorna osoba u ustanovi, no sada se prekršajna odgovornost proširuje i na djelatnike škola te na predsjednika i članove školskih odbora,

“Apsolutno smo za to da odgovornost svakog zaposlenika školske ustanove treba postojati, ali ona mora biti prema čelniku ustanove, odnosno ravnatelju, kako je to bilo i do sada. Čelnici ustanova ionako novim Zakonom o plaćama dobivaju velike ovlasti u ocjenjivanju rada svojih djelatnika pa tako i na taj način mogu procjenjivati njihovu odgovornost”, ističe Školska zbornica.

Izdvajaju i nekoliko primjera pa tako najspornijim smatraju novčano kažnjavanje nastavnika s 500 eura ako ne postupa prema Pravilniku o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi, odnosno ako se roditelj žali na ocjene, a inspekcija utvrdi da nema dovoljno ocjena. “Poklanjanje ocjena postat će još masovnije, a afera ‘Daj pet!’ neće više biti afera, nego svakodnevica”, smatra Školska zbornica.

Isto tako smatraju da bi se Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera u školama, koji se već ionako masovno krši, sada kršio još više, a sporno im je i novčano kažnjavanje nastavnika koji ne provodi rješenja za učenike s teškoćama jer, kako navode, “mnoge škole nemaju ekipiranu stručnu službu, a učitelji se sami snalaze”.

Školska zbornica u otvorenom pismu ministru upozorava da je ovo 16. izmjena i dopuna postojećeg Zakona iz 2008. te da se time krši Jedinstvena metodološko-nomotehnička pravila za izradu akata koje donosi Hrvatski sabor po kojoj je potrebno donijeti novi propis, ako se on mijenja više puta, u pravilu nakon treće izmjene, odnosno dopune.

U novim izmjenama i dopunama Zakona Školska zbornica dobrim smatra to što se umirovljenim prosvjetnim radnicima omogućuje jednako pravo na rad nakon odlaska u mirovinu kakvo imaju i svi ostali sukladno zadnjim izmjenama Zakona o radu.

“Ostaje za vidjeti koliko će ova odredba u praksi pomoći školama da nađu stručni kadar za neke predmete, uzimajući u obzir cjelokupno stanje u osnovnom i srednjem školstvu i loš materijalni i profesionalni položaj obrazovnih djelatnika”, dodaju.

Pohvaljuju i modernizaciju sustava upisa u osnovne škole te uvođenje opravdavanja izostanaka putem eDnevnika, no misle da cjelokupni sustav načina opravdavanja izostanaka i podilaženja roditeljima kod tog pitanja treba promijeniti.

Dobrim smatraju i uvođenje reda u primjenu rada od kuće, odnosno tko, kada i zašto može uvesti online nastavu, a podržavaju i uređivanje statusa osoba zaposlenih u školstvu za koje se sazna da je protiv njih podnesena kaznena prijava zbog spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta.