Od 435 amandmana na predloženi državni proračun za iduću godinu, samo su tri iz saborske većine, jedan su zajednički podnijeli zastupnici većine i oporbe, a ostalih 431 podnijeli su oporbeni zastupnici i klubovi. U Saboru će se o njima izjašnjavati u ponedjeljak.

HDZ-ovi Branka Juričev Martinčev i Josip Begonja, HDS-ov Hrvoje Zekanović i Socijaldemokrat Franko Vidović zajednički traže da država osigura pola milijuna eura za izradu dokumentacije potrebne za izgradnju zračne luke Srce Dalmacije (Drniš/Šibenik).

Tri amandmana zastupnika većine

Magdalena Komes (HDZ) zauzela se da država osigura 1,5 milijuna eura za potrebe uspostave dječje i adolescentne psihijatrije u Neuropsihijatrijskoj bolnici „Dr. Ivan Barbot“ u Popovači, tumačeći kako je mentalno zdravlje stanovništva, posebno među najmlađima, dodatno ugroženo u pandemiji covida.

Damir Habjan (HDZ) predlaže da se za 665 000 eura (na 6,7 milijuna eura) poveća iznos za redovnu djelatnost Sveučilišta Sjever radi usklađenja u odnosu na druga javna sveučilišta s obzirom na broj studenata i studijskih projekata.

Predrag Štromar (HNS) traži da država sa četiri milijuna eura pojača projekt vezan uz Arboretum Opeka i istoimenu srednju školu koja je proglašena regionalnim centrom kompetentnosti u poljoprivredi.

Nastavi li se praksa prijašnjih godina, ti bi amandmani trebali postati sastavnim dijelom proračuna, no to neće biti slučaj s ostalima.

SDP: Milijun eura za higijenske uloške u školama

SDP i Most uložili su veliki trud u izradu amandmana, njihovi klubovi i zastupnici podnijeli su ih po stotinjak, a zastupnici Socijaldemokrata 70-ak.

SDP-ovi su amandmani uglavnom usmjereni na pomoć najugroženijim skupinama u društvu. Klub traži osiguravanje 5 milijuna eura za naknadu troškova energije energetski siromašnim kućanstvima i milijun eura za zalihe higijenskih uložaka u obrazovnim ustanovama.

Amandmanom na Zakon o izvršavanju proračuna predlaže i da se umjesto korekcije koeficijenta za pojedina socijalna davanja, napravi korekcija osnovice za obračun naknade i drugih primanja i to za godišnji iznos inflacije od 13,2 posto.

Klub Mosta kroz svoje amandmane uglavnom traži poboljšanje života građana u lokalnoj zajednici, odnosno uređenje prometnica, vodovoda, bolnica, škola i slično. Na nacionalnoj razini traže se da se povećaju naknada za roditelje njegovatelje za 200 eura kao i sredstava za smještaj roditelja tijekom liječenja djece.

Most: Bez bjanko zadužnice Europskoj komisiji

I taj je Klub podnio amandman na Zakon o izvršavanju proračuna kojim traži brisanje odredbe prema kojoj Vlada može dati jamstva Europskoj komisiji za zaduživanje za potrebe financiranja Ukrajine. Ističe da se takve odluke trebaju donositi odlukom Vlade i Sabora, a ne davati bjanko zadužnice EK.

Sličan amandman podnio je i Klub Hrvatskih suverenista.

Dobar dio od 25 amandmana Suverenista odnosi se na demografsku obnovu, uvođenje dječjeg doplatka za svu djecu bez obzira na imovinski cenzus, uvođenje mjere majke -odgajateljice. Traže i povećavanje stavke za funkcionalno spajanje općina za 10 milijuna eura.

Amandmani Kluba zeleno-lijevog bloka teški su preko 100 milijuna eura kojima žele nabavu helikoptera za hitnu medicinsku službu (15,5 milijuna eura), uvođenje građanskog odgoja u osnovnim i srednjim školama (3 milijuna eura), izgradnju infrastrukture za potrebe lokalne zelene javne nabave (22,5 milijuna eura).

KZL podnio je i simboličan amandman kojim traži da se sredstva za provedbu Nacionalnog programa suzbijanja korupcije povećaju za jedan euro na račun zastupanja DORH-a u inozemstvu.

Smatraju da bi time poslali poruku kako su troškovi zastupanja u inozemstvu veliki. a kao posljedica pristupanja štetnim međunarodnim ugovorima, primjerice Ugovoru o energetskoj povelji.

Socijaldemokrati: Solari na svaku obnovljenu kuću na Banovini

Klub Socijaldemokrata amandmanom traži da se osigura 10 milijuna eura za ugradnju solarnih panela na svaku obnovljenu kuću na Banovini.

Više od 50 amandmana Kluba IDS-a okrenuto je obrazovnim, infrastrukturnim, kulturnim potrebama Istre, sredstva potrebna za njih Klub je mahom našao na pozicijama Ministarstva obrane i Sigurnosno-obavještajne agencije (SOA).

Za popisu želja je obnova Zavičajnog muzeja Poreštine, rekonstrukcija zgrade Velikog kupatila u Labinu, rekonstrukciju prometnice za naselje Rabac, za dječji vrtić Vinež u Labinu, Osnovna škola Marčana, ulaganje u niz lučkih uprava.

I Klub HSS-a svojim je amandmanima pokrio razna područja. Drži da za nabavu bespilotnih letjelica treba izdvojiti 900 000 eura, jer ih Oružane snage nemaju dovoljno, pa bi u mogućem oružanom sukobu u regiji bili izloženi značajnim ljudskim i materijalnim gubitcima dok ne stigne pomoć saveznika.

Predlaže da država s dodatnih 15 000 eura pomogne programe Hrvatske knjižnice za slijepe, sa 12 400 eura nabavu potrošnog materijala Hrvatskog restauratorskog zavoda, a sa 4500 eura promociju projekta i aktivnosti Arheološkog parka Vučedol.

Klub Centra i GLAS-a s više od 20 amandmana želi više novca za sportaše, kurikularnu reformu, izvannastavne aktivnosti, programe za mlade i drugo.

DP: Mjesečni doplatak od 100 eura za svako dijete

Klub Domovinskog pokreta predlaže pak da se 800 milijuna eura osigura za mjesečni doplatak od 100 eura za svako dijete s prebivalištem u Hrvatskoj.

Amandmane su podnijeli i zastupnici pojedinačno.

Ružica Vukovac (Za pravednu Hrvatsku) traži da država za pomlađivanje šuma hrasta lužnjaka i kitnjaka, koje ugrožava sitni kukac hrastova mrežna stjenica, i za otklanjanje posljedica elementarnih nepogoda izdvoji po pet milijuna eura, a da ih skine s iznosa namijenjenog dobrovoljnom spajanju općina.

Držeći da to spajanje ne ovisi o novčanim poticajima, nego političkoj volji vladajućih i drugačijem teritorijalnom ustroju, Davor Dretar (DP) predlaže da se svih 13,3 milijuna eura za to preusmjeri na opremanje policije osnovnom opremom. Policajci nam nemaju odgovarajuću ni zimsku, ni ljetnu odjeću, navodi Dretar koji je podnio desetak amandmana.

Približno toliko je i onih Katarine Peović (RF) koja traži da se iznos za pomoćnike u nastavi poveća za tri milijuna eura, a da se za toliko smanje sredstva za opremanje višenamjenskih helikoptera.

S 15 milijuna eura pojačala bi program suzbijanja energetskog siromaštva, a za taj iznos smanjila bi potporu vjerskim zajednicama. Ukinula bi izdvajanja za mirovine hrvatske domovinske vojske, za to namijenjenih 2,2 milijuna eura svela bi na nulu, a sredstva prebacila za osiguranje radničkih tražbina u slučaju stečaja poslodavca.

Amandmani lokalnog karaktera

Nikola Grmoja (Most) traži da 5000 ljudi na Banovini koji žive u kontejnerima dobiju mjesečno 200 eura, a amandmanom usmjerenim na borbu protiv korupcije da se ojačaju institucije, javna uprava i pravosuđe.

Marina Opačak Bilić (Socijaldemokrati) sa svojih 17 amandmana povećala bi ulaganja u socijalnu politiku, borbu protiv nasilja među mladima, razvojne projekte u poljoprivredi za Slavoniju, Baranju i Srijem. Predlaže i naknadu za obitelji s troje i više djece.

Često su pojedinačni amandmani zastupnika usmjereni na projekte u sredinama iz kojih zastupnici dolaze, pa su tako oni Marina Miletića (Most) usmjereni na Rijeku i Istru, Boške Ban Vlahek (SDP) na Međimursku županiju, a Domagoja Hajdukovića(Socijaldemokrati) na Slavoniju.

Bauk: Euri za podešavanje istančanih radara

Zastupnik SDP-a Arsen Bauk podnio je ove godine i jedan šaljivi amandman na proračun tražeći da se 10 tisuća eura osigura za podešavanje istančanih radara i filtera premijera Andreja Plenkovića a da se taj iznos uzme Državnom odvjetništvu koje bi tada imalo manje posla.

Pišu: Mirna Puklin Vucelić i Marija Udiljak