U okviru provedbe projekta “RIVERSIDE” (Development and Protection of the Transboundry Biosphere Reserve Mura-Drava-Danube), a radi rasprave o strateškim ciljevima i aktivnostima Zajedničke politike upravljanja očuvanjem prirode u Prekograničnom rezervatu biosfere Mura-Drava-Dunav, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije organizirala je sastanak projektnih partnera.

Kao što je naglasila ravnateljica Javne ustanove Željka Kolar, ovaj je projekt još jedan korak za očuvanje prirodnih vrijednosti rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav, koji je pod zaštitom UNESCO-a, a jedan od ciljeva je i uspostavljanje što bolje suradnje između hrvatskih i mađarskih upravljača i korisnika tog područja.

Zamjenik Ljubić čestitao je svim partnerima na uspješnoj provedbi projekta, kao i na mnogim provedenim aktivnostima zaštite i očuvanja bioraznolikosti, dodavši kako je dodana vrijednost kontinuitet prekogranične suradnje Hrvatske i Mađarske, kao i suradnja brojnih ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode koje mogu razmijeniti korisna znanja i iskustva.

Uz prezentaciju aktivnosti projektnih partnera, na sastanku je predstavljena strategija „Zajednička politika upravljanja očuvanje prirode: strateški ciljevi i aktivnosti“, kao i „Studija ptica gnjezdarica rijeke Drave i priobalnih šuma Natura 2000 područja Gornji tok Drave na području Koprivničko-križevačke županije“ te „Studija Inventarizacije ekološke i genetičke bioraznolikosti Natura 2000 područja Regionalnog parka Mura-Drava (HR200364; HR5000015) u Koprivničko-križevačkoj županiji sa smjernicama za: monitoring, istraživanje, promociju, edukaciju te konzervaciju i zaštitu uz suzbijanje invazivnih vrsta).

Spomenimo kako je županijska Javna ustanova jedan od partnera na ovom projektu, koji se financira u sklopu Interreg V-A Programa suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020., a njegova ukupna vrijednost je 954.250,40 eura. Nositelj projekta je Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije, a ostali partneri su Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije, Međimurska priroda-Javna ustanova za zaštitu prirode, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Osječko-baranjske županije, Nacionalni park Dunav-Drava i Županija Zala.

Projekt se provodi u Prekograničnom rezervatu biosfere Mura-Drava-Dunav u području između Hrvatske i Mađarske, a to je područje i sastavni dio ekološke mreže NATURA 2000. Završetak projekta planiran je krajem kolovoza ove godine.