Svakog putnika, posebno hodočasnika u župnu crkvu Presvetog Trojstva u Ludbreg, prvenstveno će privući jedinstvena relikvija, raskošna monstranca koja čuva ampulicu ‘predragocjene krvi Isusove’. No, s druge strane pored svetišta neće mu promaknuti lijepa i velika propovjedaonica. Trbušasta košara upuštenog plašta ispunjena je reljefima sa prikazima starozavjetnih scena. Posjetilac će prepoznati scene u kojima Jahve predaje ploče Zakona Mojsiju, žrtvu Izaka, Jerihonske trublje itd. Na proširenim bazama između ovih reljefa nalaze se četiri crkvena oca, papa Grgur Veliki, kardinal Jeronim, te biskupi Ambrozije i Augustin. Nad košarom diže se baldahin na kojem je grupa tri arhanđela, Mihael, Gabrijel, i Rafael, koji se skupljaju na i okolo sfere nebeskog svoda. Malo neuočljiva, na pozadini je slika Dobrog pastira.

ludbreg-propovjedaonica-01 ludbreg-propovjedaonica-02 ludbreg-propovjedaonica-03 ludbreg-propovjedaonica-06 ludbreg-propovjedaonica-07 ludbreg-propovjedaonica-08

Ova je propovjedaonica tek nedavno bljesnula u punom sjaju, nakon dovršene restauracije. U dobrom je stanju bila i ranije, o čemu svjedoče fotografije snimljene prije restauracije, ali pravi njen sjaj možemo vidjeti tek sada. Propovjedaonica je nastala 1750. godine, u vrijeme procvata kontinentalnog baroka u Hrvatskoj, a posebno tzv. pokrajinskog kiparstva. Isprva, zajedno sa propovjedaonicama u Čazmi i Virovitici, pripisivana je anonimnom opusu ‘Majstora velikih propovjedaonica’ (Doris Baričević, Anđela Horvat), da bi potom sama D. Baričević za sve tri propovjedaonice predložila autorstvo križevačkog pokrajinskog kipara Stjepana Szevera (Szeverin).

ludbreg-propovjedaonica-05 ludbreg-propovjedaonica-04

Stjepan Szever je djelovao u Križevcima od 1725. do 1760., a djela su mu raspršena diljem Podravine, Prigorja, Bilogore i Moslavine. Sa više od 50 atribuiranih djela najznačajniji je pokrajinski kipar, a svojim radovima redefinira sam pojam ‘pokrajinskog kiparstva’. Njegov je opus ovog ljeta prvi puta retrospektivno predstavljen na izložbi u Gradskom muzeju Križevci. U kasnom razdoblju svog djelovanja specijalizirao se za propovjedaonice, a razlike unutar kvalitete i rukopise pojedinih njegovih djela svjedoči o razvijenoj radionici sa mnoštvom pomoćnika i suradnika.

ludbreg-propovjedaonica-09

Baldahin poslije restauracije

ludbreg-propovjedaonica-10

Baldahin prije restauracije

ludbreg-propovjedaonica-11

Sveti Jeronim prije i poslije restauracije

Zdenko Balog