Hrvatski sabor u srijedu će nastaviti sjednicu raspravom o prijedlogu zakona o provedbi europske uredbe o tržištima kriptoimovine kojoj je cilj zaštita ulagatelja, uspostavljanje regulatornog okvira, kao i nadzor nad izdavanjem kriptoimovine i pružanjem takvih usluga.

Tim konačnim prijedlogom zakona, koji je u Sabor upućen po hitnoj proceduri, provodi se europska uredba o tržištima kriptoimovine, tzv. uredba MiCA, a cilj joj je uspostava sveobuhvatnog regulatornog okvira.

Predmetnim se zakonom osiguravaju pretpostavke za provedbu odredbi uredbe MiCA i prvi se put određuju nadležna tijela koja će biti odgovorna za provedbu i nadzor nad provedbom uredbe.

U Hrvatskoj će to biti Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) i Hrvatska narodna banka (HNB), kazala je državna tajnica u Ministarstvu financija Tereza Rogić Lugarić na sjednici Vlade.

Nacrtom prijedloga zakona dodatno su definirane i vrste izdavatelja, propisani su uvjeti za izdavanje odobrenja za rad, pravila poslovnog ponašanja pružatelja usluga, kao i sankcije za kršenje odredbi uredbe MiCA.

Zastupnici će raspraviti i prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu u kojem se, među inim, navodi da je tijekom te godine realni rast bruto domaćeg proizvoda (BDP) iznosio 3,1 posto.

U prošloj godini ukupni višak općeg proračuna zabilježen je u iznosu od 34,3 milijuna eura ili 0,04 posto BDP-a, pri čemu je manjak državnog proračuna iznosio 729,1 milijun eura ili 1 posto BDP-a.