Hrvatski sabor u petak će raspraviti Godišnje izvješće o provedbi Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske (NRS) do 2030. godine, za 2021. godinu.

Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine donesena 5. veljače 2021. i u njoj su u skladu s međunarodno preuzetim obvezama definirani razvojni smjerovi te utvrđeni strateški ciljevi i prioriteti za održivi razvoj Hrvatske za sljedećih 10 godina.

U izvješću se navodi kako su u 2021. iznimni napori bili usmjereni na izradu akata kojima se izravno podupire provedba NRS-a do 2030.

Tako je tijekom te godine doneseno ukupno 19, a izrađivano 36 dugoročnih i srednjoročnih akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja koji će izravno poduprijeti provedbu razvojnih politika i postizanje strateških ciljeva do 2030.

Iako je pandemija COVID-19 snažno i negativno utjecala na provedbu ciljeva održivog razvoja, a globalni se prosjek Indeksa održivog razvoja snizio prvi put od 2015., Hrvatska ostvaruje vrlo dobre rezultate i poboljšava većinu pokazatelja ciljeva održivog razvoja u području održivosti
okoliša, pravednosti gospodarstva i društva, produktivnosti i makroekonomske stabilnost, ističe se.

Tako je naša zemlja, u 2021. u odnosu na 2019., s 22. mjesta napredovala na 14. mjesto poretka Indeksa ciljeva održivog razvoja, među ukupno 165 zemalja koje su obuhvaćene Izvješćem o provedbi ciljeva održivog razvoja za 2021.

“Ovim značajnim napretkom postali smo jedina zemlja koja nije članica Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD), a nalazi se među prvih dvadeset zemalja predvodnica održivog razvoja, što jasno ukazuje da Republika Hrvatske poštuje i primjenjuje najviše globalne standarde tijekom oblikovanja i provedbe javnih politika te ostvarivanja društvenih i gospodarskih koristi”, navodi se.

Međutim, napominje se kako i dalje ima prostora za napredak u određenim područjima kao što su primjerice promicanje zdravlja blagostanja ljudi svih starosnih skupina te ravnopravnost spolova.

Hrvatski sabor u petak neće glasovati o raspravljenim prijedlozima zakona i izviješćima već će to biti u srijedu ujutro.