Hrvatski sabor u petak će raspravljati o izmjenama Zakona o carinskoj službi kojima se detaljnije uređuje izjava o imovinskom stanju carinskih službenika te uvodi redovito srednjoškolsko obrazovanje za zanimanje carinik.

Obveza davanja izjave o imovinskom stanju carinskim je službenicima i njihovoj užoj obitelji uvedena od 2001., kao antikorupcijska mjera, sada se jasnije uređuje sam postupak davanja izjave, njezin sadržaj, te pravne posljedice ako se ta obveza ne ispuni.

Izjava o imovinskom stanju podnosi se na propisanom obrascu elektronički, a sadrži podatke o imovini carinskog službenika, njegovog bračnog ili izvanbračnog druga ili životnog partnera ili neformalnog životnog partnera te maloljetne djece, stečene po svim pravnim osnovama. Pisana izjava pohranjuje se u osobnom dosjeu carinskog službenika te se klasificira stupnjem tajnosti „ograničeno“.

Uvođenjem redovitog srednjoškolskog obrazovanja za zanimanje carinika (treći i četvrti razred) želi se ojačati profesionalizam i opća osposobljenost carinskih službenika.

Sabor će raspraviti i konačan tekst zakona koji Vladi daje ovlasti da uredbama uređuje neka pitanja u vrijeme kad Sabor ne zasjeda.

S obzirom da je glasovanje odradio u četvrtak, Sabor će radni tjedan završiti bez njega.