Hrvatski sabor u četvrtak će raspravljati o izmjenama Zakona o državnim službenicima kojima se, zbog kašnjenje u izradi aplikativnog rješenja za Centralizirani sustav za zapošljavanje, produžuje primjena dosadašnjih propisa pri zapošljavaju u državnu službu.

Centralizirani sustav za zapošljavanje trebao je stupiti na snagu 1. srpnja 2024., no kako nije dovršena aplikacija za novi sustav, u prijelaznom razdoblju do 1. studenoga 2024. postupak i raspisivanje javnog natječaja i oglasa za prijem u državnu službu na određeno vrijeme provodit će se prema dosadašnjim propisima.

Prije rasprave o tim zakonskim izmjenama zastupnici će izreći svoje mišljenje o prijedlogu odluke da se za članove Povjerenstva za fiskalnu politiku na mandat od pet godina imenuju Tajana Barbić (Ekonomski institut), Zoran Bubaš (Institut za javne financije), Maroje Lang (HNB), Maja Mihelja Žaja (predstavnica ekonomskih fakulteta) i Sonja Cindori (predstavnica pravnih fakulteta). Mandat za dosadašnjih petero članova Povjerenstva, koje ima predsjednika i šest članova, istječe 12. srpnja pa je potrebno imenovati nove.

Svoj stav zastupnici će izreći i o prijedlogu odluke da se za zamjenicu pučke pravobraniteljice imenuje Sedina Dubravčić.