U petak, 8. srpnja 2022. u Knjižnici i čitaonici Fran Galović održana je radionica robotike u okviru programa RoboPetak. Voditelj je bio prof. Boris Tonc, a polaznici u dobi od 9-13 godina izrađivali su robotska kolica i pokretali ih strujom. Sljedeća radionica na rasporedu je 26.8.2022.

Pri samom kraju programa članovi projektnog tima projekta Green AURA, iz Regionalne agencije Sjever i Grada Koprivnice, predstavili su AR igru o energetskoj učinkovitosti koja je osmišljena u okviru projekta Green AURA koji grad Koprivnica provodi u suradnji s REA-om. Na 14 lokacija u gradu Koprivnici postavljene su table s uputama i interaktivni 3D AR sadržaj kojeg je potrebno pokrenuti pomoću „Equinox XR“ aplikacije i kojim je ispričana cjelovita priča o energetskoj učinkovitosti na pristupačan način svim dobnim skupinama.

Projekt „Setting up cooperation of GREEN Communities with AUgmented Reality Assisted living labs“ odnosno Green AURA financiran u okviru Interreg V-A Programa prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020.