RADOVI POČINJU U PONEDJELJAK Evo što će se sve graditi između Križevaca i Koprivnice

22. svibnja 2020. Autor: prigorski.hr Sjeverozapadno RADOVI POČINJU U PONEDJELJAK Evo što će se sve graditi između Križevaca i Koprivnice


U ponedjeljak počinju radovi na najvećem pojedinačnom infrastrukturnom projektu u Hrvatskoj – rekonstrukciji postojećeg i gradnji drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Križevci – Koprivnica – državna granica, o čemu smo pisali OVDJE.

Ovim velikim projektom HŽ Infrastruktura nastavlja s modernizacijom Mediteranskoga koridora koji preko Luke Rijeka, Zagreba i Budimpešte, povezuje Pirenejski poluotok s mađarsko-ukrajinskom granicom, a time i s jedinstvenom transeuropskom prometnom mrežom (Trans-European Transport Network – TEN-T). Dio je to projekta uspostave dvokolosiječne željezničke pruge visoke učinkovitosti za mješoviti prijevoz od mađarske granice do Luke Rijeke.

Ukupna procijenjena vrijednost projekta iznosi 350 milijuna eura (bez PDV-a).

Projektom se planira dogradnja drugoga kolosijeka i rekonstrukcija postojećega kolosijeka od Križevaca do mađarske granice. Omogućit će se brzina od 160 km/h, s ograničenjem od 150 km/h u Lepavini i 100 km/h u Koprivnici budući da se tamo radi o gradskim područjima sa specifičnim ograničenjima.

Nova dvokolosiječna dionica slijedit će postojeću trasu uz iznimku poddionice CarevdarLepavine. Pri tome će se ukupna duljina dionice pruge KriževciKoprivnicadržavna granica s Mađarskom smanjiti sa 43,2 km na 42,6 km.

U sklopu projekta predviđeni su:

  • – rekonstrukcija 2 kolodvora: Lepavina i Koprivnica
  • – izgradnja novoga kolodvora Novo Drnje
  • – rekonstrukcija 4 stajališta: Majurec, Carevdar, Vojakovački Kloštar i Sokolovac
  • – izgradnja novog stajališta Peteranec i prenamjena postojećega kolodvora Mučna Reka u stajalište
  • – izgradnja 7 mostova, 1 galerije i 3 vijadukata od čega je jedan prijelaz za divlje životinje
  • – izgradnja 8 cestovnih nadvožnjaka, 3 cestovna podvožnjaka i 9 pothodnika
  • – izgradnja svodnih i paralelnih cesta uz trasu željezničke pruge kako bi se omogućio pristup svim česticama čije će postojeće pristupe prekinuti izgradnja pruge
  • – radovi na izgradnji i rekonstrukciji kontaktne mreže te ostalim elektroenergetskim postrojenjima kao što su elektrovučna postrojenja, postrojenja napajanja te vanjska rasvjeta u stajalištima i kolodvorima
  • – radovi na ugradnji novih elemenata i uređaja na signalno-sigurnosnom, prometno-upravljačkom i telekomunikacijskom sustavu također

Inače, HŽ Infrastruktura je 24. prosinca 2019. godine donijela odluku o odabiru izvođača radova te je Ugovor za izvođenje vrijedan 322,4 milijuna eura (bez PDV-a) 12. ožujka 2020. potpisan s tvrtkom Cengiz Insaat Sanayi ve Ticaret A. S. Trajanje ugovora za izvođenje radove je 42 mjeseca.

Facebook Comments