Od danas je službeno puštena u promet nova, privremena, obilazna dionica državne ceste D41 na ulazu u naselja Mali Poganac, Lepavina.

Bit će u funkciji narednih nekoliko mjeseci dok se postojeća dionica državne ceste D41 ne sruši te na toj navedenoj dionici ne izvede planirani nadvožnjak Lepavina 1 preko nove dvokolosiječne željezničke pruge na ulazu u kolodvor Lepavina.

cesta na ulazu u lepavinu