Centar za mentalno zdravlje (CMZ) proveo je u tri ciklusa 10-dnevne edukacije za službenike zatvorskog sustava i probacije namijenjene osnaživanju njihovih kapaciteta za kvalitetan tretman zatvorenika i osuđenika.

Kako je izvijestio CMZ, edukacija je provedena od siječnja do svibnja ove godine u okviru projekta Jačanje stručnih kompetencija službenika zatvorskog sustava i probacije kojeg je financiralo Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije (MPUDT).

Centar za mentalno zdravlje proveo je edukaciju za ukupno 28 službenika pomagačkih zanimanja iz Kaznionica u Glini, Lipovici-Popovači, Požegi, Zatvora u Bjelovaru, Rijeci, Splitu, Šibeniku i Zadru te Probacijskih ureda u Bjelovaru, Dubrovniku, Osijeku, Rijeci, Zadru i Zagrebu, kao i Centra za dijagnostiku, Centra za izobrazbu te Sektora za probaciju Uprave za zatvorski sustav i probaciju MPUDT.

Kroz predavanja, demonstracije i izravno uvježbavanje, službenici su nadogradili znanja o teorijskim konceptima, modelima i principima na kojima se zasnivaju suvremeni, dokazano učinkoviti psihosocijalni tretmani zatvorenika i osuđenika te su usavršavali vještine u području njihovog planiranja i provedbe.

Službenici su edukaciju ocijenili kvalitetno osmišljenom i izvedenom, a pored osnaživanja kroz podizanje razine njihovih stručnih kompetencija za obavljanje poslova, istaknuli su da je edukacija pridonijela i njihovom doživljaju samoefikasnosti u radu te prevenciji profesionalnog stresa i sagorijevanja.