Prosvjedni skup ispred koprivničke Opće bolnice, sindikati su najavili za srijedu, a održat će se u 11 sati ispred glavnog bolničkog ulaza.

“Sindikati kontinuirano upozoravaju na nužnost poboljšanja radno-pravnog statusa medicinskih sestara i medicinskih tehničara i ostalih zdravstvenih i nezdravstvenih radnika, jer ne postoji cjeloviti i ravnopravni pristup unapređenju radno-pravnog statusa svih sudionika pružanja zdravstvene zaštite već se selektivnim i parcijalnim rješavanjem problema izaziva nezadovoljstvo naših članova i proizvode novi problemi u funkcioniranju zdravstvenog sustava.

Medicinske sestre i medicinski tehničari svoju djelatnost provode na svim razinama zdravstvene zaštite, primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj. Sestrinstvo je nezaobilazan segment zdravstvenog sustava bez kojeg pružanje zdravstvene zaštite nije moguće.

U cijelom sustavu zdravstva zaposleno je više od trideset tisuća medicinskih sestara odnosno medicinske sestre čine oko 47% od ukupnog broja zdravstvenih djelatnika u sustavu. Međutim, da bi se zadovoljili minimalni uvjeti koje nam postavljaju standardi Europske unije i koji su propisani u domaćim propisima, nedostaje ih još nekoliko tisuća”, navode u priopćenju.

“Činjenica je da i u pogledu sustava obrazovanja medicinskih sestara i medicinskih tehničara, postoje određene specifičnosti, naime, uveden je petogodišnji srednjoškolski program obrazovanja za medicinske sestre/tehničare opće njege.

Smatramo da rad i doprinos medicinskih sestara i medicinskih tehničara nije prepoznat ni adekvatno vrednovan duži niz godina. Medicinske sestre su nositeljice zdravstvene njege, a našem radno-pravnom statusu i pravu na dostojan život ne pristupa se dovoljno ozbiljno.
Stoga je medicinskim sestrama i medicinskim tehničarima neprihvatljivo neuvažavanje naših zahtjeva od strane Vlade i stvaranje razlika u sustavu zdravstva kao i nepostojanje ravnopravnog pristupa svim sudionicima u pružanju i osiguravanju pružanja zdravstvene zaštite te povećanje koeficijenata od 3 do 5% u odnosu na ostale profesije smatramo degradirajućim i omalovažavajućim.

Smatramo da je dosta štednje na medicinskim sestrama i medicinskim tehničarima i ostalim zdravstvenim i nezdravstvenim radnicima u sustavu zdravstva. Medicinske sestre i medicinski tehničari zaposleni u sustavu zdravstva imaju pravo na dostojanstveno plaćen rad i unapređenje radno-pravnog statusa.

Osim medicinskih sestara i medicinskih tehničara uz liječnike u sustavu zdravstva stoji još čitav niz zdravstvenih radnika čiji položaj i mjesto u sustavu nije prepoznato. Stoga ponovo ukazujemo na dugogodišnje zanemarivanje fizioterapeuta, diplomiranih fizioterapeuta/ magistra fizikalne terapije, inženjera medicinske radiologije, diplomiranih inženjera medicinske radiologije/magistra radiološke tehnologije, sanitarnih inženjera, diplomiranih sanitarnih inženjera/ magistra sanitarnog inženjerstva, inženjera medicinsko laboratorijske dijagnostike/magistra medicinsko – laboratorijske dijagnostike i socijalnih radnika.

Posebice još naglašavamo na zanemaren položaj nezdravstvenih radnika zaposlenih u sustavu zdravstva, kako u bolničkim kuhinjama na sramotan položaj bolničkih kuhara i pomoćnog osoblja, u bolničkim praonama rublja, na položaj pomoćno tehničkog osoblja na poslovima čišćenja i održavanja bolnica (vodoinstalateri, električari, stolari i drugi majstori ….) tako i na bolničku administraciju. To su sve zaposlenici sustava u kojem se radi s bolesnicima ili za bolesnike u ambulantama i na bolničkim odjelima.

Govorili smo da nam je sustav na koljenima jer nitko pod takvim uvjetima 365 dana u godini 24 sata dnevno ne želi biti raspoloživ i raspoređen raditi na poslovima kojima ne mogu ostvariti niti minimalnu plaću.
Sve manje ljudi je zaposleno na tim poslovima i stoga kontinuirano moraju raditi prekovremeno, ne mogu koristiti godišnje odmore na vrijeme, prenose ga iz godine u godinu, kumuliraju se i zamor i iscrpljenost što rezultira povredama i profesionalnim oboljenjima i u konačnici otvaranjem bolovanja. Stvara se začarani krug a nitko ne reagira.

Parcijalnim rješavanjem problema dobili smo neravnopravan status radnika unutar sustava zdravstva, diskriminaciju s osnove razine obrazovanja i omalovažavanje nezdravstvenih profesija.

I mi tražimo ravnopravnost i dostojanstvo za svoje članove, poručili su iz HSSMS-MT i SSZSSH.