U prostorijama Županijske uprave danas je održan radni sastanak užeg sastava Stožera civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije na temu trenutnog vodostaja rijeke Drave koja je u porastu nakon većih oborina u Austriji i Sloveniji, a koje su prouzročile pritok novih količina voda duž vodotoka rijeka Mure i Drave.

Načelnik Stožera Ratimir Ljubić kazao je kako su sve sastavnice sustava civilne zaštite u stalnom kontaktu te da se pomno prati kretanje rijeke Drave, posebno na područjima općina kroz koje rijeka protječe. Svih deset načelnika općina uz područje Drave je obaviješteno o stanju vodostaja te poduzetim mjerama, a vodočuvari redovno obilaze rijeku Dravu i prate vodostaj.

Prema informacijama Hrvatskih voda, koje su nadležne za upravljanje rizicima od poplava i neposrednu provedbu mjera obrane od poplava, vodostaj na mjernoj postaji u Botovu nizvodno od utoka rijeke Mure u Dravu trenutno iznosi +424 centimetara te je proglašeno pripremno stanje mjera obrane od poplava na dionicama: A.33.3.- Drava, d.o. Most Repaš – most Botovo rkm 208+000-226+800 i A.33.6.-Drava, l.o. Most Repaš- most Botovo rkm 208+000-226+800.

U narednih 48 sati očekuje se daljnji porast vodostaja rijeke Drave na području Botova, no za sad se ne očekuje uvođenje redovnih mjera obrane od poplava koje stupaju na snagu nakon prelaska vodostaja od +460 centimetara.

Županijski Stožer civilne zaštite i dalje će biti u kontaktu s lokalnim stožerima civilne zaštite i Hrvatskim vodama te će nastaviti pratiti aktualno stanje na terenu kako bi se u slučaju potrebe pravodobno reagiralo.

Današnjem sastanku prisustvovali su i županijski vatrogasni zapovjednik Zvonimir Habijan, pročelnica Melita Ivančić zadužena za poslove iz područja civilne zaštite i vatrogastva, voditelj Službe CZ Koprivnica Miroslav Blažotić te referent za poslove zaštite i spašavanja Krešimir Škvorc.