U Gradskoj upravi danas je predstavljen polugodišnji napredak u provedbi individualnog plana Grada Križevaca u sklopu projekta Europe Goes Local.

Tim povodom, Križevce je posjetila članica hrvatske nacionalne delegacije stručnjaka u ovom projektu te jedna od mentorica u provedbi individualnog plana Lucija Kero u cilju praćenja i izvještavanja o napretku provedbe projektnih aktivnosti.

Dobrodošlicu u Grad Križevce poželio je na početku zamjenik gradonačelnika Danijel Šaško koji se osvrnuo na sve aktivnosti koje se provode u gradu Križevcima s mladima i za mlade kao što su sufinanciranje prijevoza, stipendije za studente deficitarnih zanimanja, ulaganja u javnu sportsku infrastrukturu, izgradnja Skate parka te Kina Križevci koje je posebno istaknuto kao potreba mladih prilikom istraživanja provedenog uoči donošenja Gradskog programa za mlade.

„Prošle godine grad je uključen u najveći europski projekt Europe Goes Local u kojem sudjeluje 16 gradova. Dobili smo nedavno i certifikat Grad za mlade tako da uz grad prijatelj djece mislim da se puno radi za mlade. Možemo zahvaliti stručnim službama budući da su oni ti koji odrađuju taj dio i surađuju s mladima,“ istaknuo je zamjenik gradonačelnika Danijel Šaško.

img-2121

Zahvalu na dobrodošlici uputila je gospođa Kero pohvalivši činjenicu da se velik broj mladih okupio na ovom predstavljanju te dodala:„Ideja je projekta da se ovakav grad definira te da se osnaži lokalna uprava na način da se osvijesti kako konkretno raditi s mladima. Mislim da u Gradu Križevcima jako dobro znaju što žele, da su vaše stručne službe stavile jasne targete te da imate jedan vrlo divan i snažan tim te se vidi da razmišljate strateški dugoročno.“

Dosadašnji napredak u provedbi projekta Europe Goes Local predstavio je njegov koordinator pročelnik Upravnog odjela za odgoj, obrazovanje, kulturu, sport, socijalnu skrb, nacionalne manjine i turizam Sandro Novosel: „Cilj našeg individualnog plana je osnažiti mlade za uključivanje u procese donošenja odluka od značaja za mlade. Tako su za Križevce planirane tri grupe aktivnosti. Prva grupa je poticanje dijaloga između mladih i grada kako bi se definirali prioriteti politika za mlade. Druga grupa je pokretanje programa neformalnog obrazovanja, a treća priprema za uvođenje modela nastave građanskog odgoja i obrazovanja u osnovne škole kojima je Grad Križevci osnivač. Svaka od tih grupa ima svoj indikativni vremenski okvir za provedbu odnosno ostvarivanje.“

U okviru prve grupe formirana je trajna radna skupina kao savjetodavno tijelo Grada Križevaca i Savjeta mladih, a u okviru druge grupe ispitat će se potrebe mladih osoba za programima neformalnog obrazovanja. Što se tiče uvođenja modela nastave građanskog odgoja i obrazovanja u osnovne škole, stečena su već određena iskustva Grada Rijeke po tom pitanju, a uskoro je u planu studijski posjet ravnatelja križevačkih osnovnih škola Rijeci te će se provesti upitnik radi ispitivanja potreba nastavnika, učenika i roditelja za građanskim odgojem.

S obzirom da je Grad Križevci prije nekoliko tjedana stekao status Grada za mlade, koordinator prijave, stručni suradnik za pravne i opće poslove, Dragutin Andrić, viša stručna suradnica za mlade Sanja Čavić te članovi Radne skupine Marko Martinčević i Antonio Sirovec govorili o značenju ovog certifikata te o složenom procesu prijave koji je prethodio stjecanju ovog prestižnog statusa.

Događanje je završilo posjetom Udruzi P.O.I.N.T. koja trenutno provodi veliki europski projekt naziva „Future Hub“.

Predstavljanju individualnog plana prisustvovale su pročelnica Upravnog odjela za pravne i opće poslove Sandra Vuketić, predsjednica Savjeta mladih Grada Križevaca Sanela Stručić, stručne suradnice u osnovnim i srednjim školama na području grada te članovi udruga P.O.I.N.T. i K.V.A.R.K.