Nakon kratke i teške bolesti, na Uskrs, 4. travnja, u Zagrebu je blago u Gospodinu preminuo preč. Josip Grošić, umirovljeni svećenik Varaždinske biskupije.

Preč. Josip Grošić rođen je 23. kolovoza 1941. godine u Kunovcu, Župa sv. Ivana Krstitelja u Koprivničkom Ivancu, od oca Blaža i majke Jelke r. Čanji. Nakon završene osmogodišnje škole u Kunovcu i Koprivnici, gimnaziju je pohađao u Koprivnici i Zagrebu gdje je na Nadbiskupskoj klasičnoj gimnaziji 1960. godine položio i ispit zrelosti. Bogoslovni fakultet pohađao je u Zagrebu i Lyonu.

Za đakona ga je 15. ožujka 1967. u Zagrebu zaredio zagrebački pomoćni biskup Franjo Kuharić, a za prezbitera je zaređen po zagrebačkom pomoćnom biskupu dr. Josipu Lachu u Zagrebu 29. lipnja 1967. godine. Vršio je službe: župnog vikara u Župi sv. Josipa u Zagrebu (1968-1970), dušobrižnika za Hrvate na jugu Francuske u Nici (1970. – 1973.), prefekta Bogoslovnog sjemeništa u Zagrebu (1973. – 1975.), dušobrižnika za Hrvate u Belgiji (1975. – 1982.) i Njemačkoj u Aalenu (1982. – 1992.), ravnatelja Hrvatskog Caritasa (1992. – 1999.). Godine 1999. inkardiniran je u Varaždinsku biskupiju gdje je vršio službe ravnatelja Biskupijske ustanove za uzdržavanje klera i drugih crkvenih službenika (2000. – 2005.) i ekonoma Varaždinske biskupije (2000. – 2010.). Kanonikom Zbornoga kaptola čazmansko-varaždinskog imenovan je 2007. godine. Bio je i članom Prezbiterskog vijeća i Zbora savjetnika Varaždinske biskupije. Na vlastiti je zahtjev, radi narušenog zdravlja, umirovljen 2010. godine.

Dobrom Bogu, Gospodaru života i smrti, zahvaljujemo na daru svećeničkog služenja preč. Josipa, i molimo vječnu nagradu za sve dobro koje je za života učinio, kao i Božje milosrđe za njegove ljudske slabosti. Svima koji su s dragim pokojnikom bili rodbinski i prijateljski povezani Varaždinska biskupija u ovim trenucima izražava iskrenu kršćansku blizinu. Sve svećenike pozivamo da za preč. Josipa prikažu svetu misu, a vjernicima ga preporučamo u njihove molitve.

Preč. Josip Grošić bit će pokopan u Koprivničkom Ivancu, a pojedinosti o pogrebu objavit će se naknadno.

IKA