Strategija zelene urbane obnove Grada Vrbovca 2023.-2033. predstavljena je danas u Velikoj vijećnici u Vrbovcu.

Radi se o strateškom dokumentu od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Odnosi se na ostvarenje ciljeva razvoja zelene infrastrukture, integraciju rješenja zasnovanih na prirodi, unaprjeđenje kružnog gospodarenja prostorom i zgradama, ostvarenje ciljeva energetske učinkovitosti, prilagodbe klimatskim promjenama i jačanje otpornosti na rizike te kao podrška općem održivom razvoju.

Strategija zelene urbane obnove Grada Vrbovca donosi se za razdoblje od 2023. do 2033. godine, obuhvaća cijelo područje Grada Vrbovca te definira mjere, projekte i aktivnosti svih elemenata zelene urbane obnove odnosno zelene infrastrukture i kružnog gospodarenja prostorom i zgradama te kao takva ima ulogu podloge za daljnje izmjene prostorno – planske dokumentacije.

Gradonačelnik Denis Kralj rekao je kako su Strategiju izrađivali zadnjih par mjeseci:

– U izradu je bila uključena i javnost koja je dala svoje prijedloge. Strategiju radimo zbog klimatskih promjena i jer nam je stalo do našeg planeta. Želimo biti zeleni grad, a Ministarstvo zaštite okoliša je gradovima pružilo priliku da svoje infrastrukturne probleme rješavaju na zeleni način i za to dobiju sredstva. Već smo dobili sredstva za dva zelena projekta, a to su nogostup u Zagrebačkoj ulici i uređenje parkirališta ispred Gradskog stadiona. Parkiralište će imati puno drveća i kocke koje će omogućiti propusnost vode – rekao je Kralj.

Strategiju je izradilo poduzeće Dvokut–Ecro d.o.o. iz Zagreba, renomirana tvrtka sa značajnim iskustvom na području izrade stručnih podloga i elaborata zaštite okoliša te priprema i izrade studija utjecaja na okoliš. Ivan Juratek iz tvrtke naglasio je kako Strategija definira četiri strateška cilja:

– Nakon preliminarnih analiza prostora, radili smo terenska istraživanja te odradili radionicu s dionicima iz Grada. Nakon toga smo uključili javnost putem online ankete. Izradili smo plan zelene infrastrukture i plan kružnog gospodarenja prostorom i zgradama. Ciljevi strategije su unaprjeđenje zelene infrastrukture i jačanje otpornosti na klimatske promjene, očuvanje i povećanje prirodnosti i biološke raznolikosti, kružno gospodarenje prostorom i zgradama te implementacija, praćenje i upravljanje zelenom urbanom obnovom Grada Vrbovca – rekao je Juratek.

Planirane aktivnosti su izgradnja, obnova i opremanje parkovnih površina te dječjih igrališta, ozelenjavanje prometnih koridora, a za budući razvoj grada bitna je i zona ribolova na području ŠRD Amur.

– U planu je i razvoj biciklističkih staza, uređenje šetnice uz urbani dio Dulepskog potoka, zelena parkirališta te revitalizacija parka uz povijesnu jezgru. Bitan je i kultivirani kraj Topolovec te bunari kao dio zelene infrastrukture i kulturnog nasljeđa – dodao je Juratek.

Projekt „Izrada strategije zelene urbane obnove Grada Vrbovca“ financiran je bespovratnim sredstvima Europske unije, iz programa Mehanizam za oporavak i otpornost odnosno iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026.

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava sklopljen je s Ministarstvom prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine kao tijela nadležnog za inicijativu i s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u ulozi provedbenog tijela.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 32.848,89 eura, a dodijeljena bespovratna sredstva iznose 32.185,28 eura.

Sažetak_page-0001

FOT_3405 FOT_3407 FOT_3408 FOT_3409 FOT_3410 FOT_3411 FOT_3414 FOT_3415 FOT_3416 FOT_3420 FOT_3421 FOT_3422 FOT_3424