Komična predstava “Ambulanta u Gruntovcu” danas će biti izvedena u Hotelu “Kalnik” u Križevcima. Za dobru zabavu zadužen je KUD Gruntovec. a doći će i pjevač iznenađenja.

Stol još možete rezervirati na 048/681-522.

gruntovcani