Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti Koprivničko-križevačke županije u Križevcima i Povijesno društvo Križevci u sklopu manifestacije “Kliofest – festival povijesti 2023.” organizirali su predavanje povjesničara Ozrena Blageca, višeg kustosa Gradskog muzeja Križevci, na temu: “Gustav August Vichodil: Čeh na „privremenom” radu u Križevcima”.

vyghodil-03

Vichodil je bio je jedan od najznačajnijih hrvatskih agronoma s kraja 19. i početka 20. stoljeća. Rođen je u današnjoj Češkoj. U Hrvatsku je došao tijekom rujna 1874. godine na poziv Zemaljske vlade u Zagrebu da bi preuzeo mjesto tajnika Hrvatsko-slavonskog gospodarskog društva.

vyghodil-10

Budući da se iskazao kao izvrstan poljoprivredni stručnjak, 1878. godine imenovan je za ravnatelja Kraljevskog gospodarskog i šumarskog učilišta u Križevcima. Nažalost, već je 1890. godine zbog teške bolesti umirovljen, no nakon ozdravljenja ponovno je počeo raditi i pisati brojne članke o poljoprivredi, koje je objavio u hrvatskim i austrijskim publikacijama.

vyghodil-05

Zbog doprinosa razvoju agronomije u Hrvatskoj, uoči smrti dodijeljen mu je prvi počasni doktorat poljoprivrednih znanosti na Sveučilištu u Zagrebu. Blagec je naglasio kako se Vichodila može smatrati jednim od najznačajnijih ravnatelj (danas dekana) križevačkog gospodarskog i šumarskog učilišta, koje je od prošlog mjeseca dobilo status veleučilišta.

vyghodil-04

Ozren Blagec rođen je 15. 04. 1973. g. u Koprivnici. Osnovnu i srednju školu (smjer matematika – informatika) završio je u Križevcima, nakon čega 1991. godine upisuje jednopredmetni studij povijesti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Diplomira početkom 1999. g. temom Cehovi u Križevcima, napisanom mahom na temelju građe o križevačkim obrtnicima koja se čuva u Gradskom muzeju Križevci.

vyghodil-06

Nakon završetka studija tri godine radi kao učitelj povijesti i zemljopisa u osnovnim školama u Križevcima i okolici, da bi u jesen 2002. godine počeo raditi u obiteljskoj agenciji, povremeno radeći i kao turistički pratitelj i vodič.

vyghodil-08

Tijekom 2008. g. kraće vrijeme bio je zaposlen u izdavačkom poduzeću Školska knjiga kao urednik za povijest. Od ljeta 2009. zaposlen je u Gradskom muzeju Križevci kao kustos – povjesničar. Krajem 2016. godine promoviran je u zvanje višeg kustosa.

vyghodil-07

Autor je dvadesetak znanstvenih i stručnih radova, prikaza i recenzija, te osam muzejskih izložbi. Sudjelovao je na 5 međunarodnih i sedam domaćih znanstvenih skupova.

Moderator događaja bio je dr. sc. Dejan Pernjak sa Sveučilišta Sjever.