Općinski načelnik Zoran Vrabelj i predsjednik DVD-a Kunovec Ivan Blažic su, nakon dugog niza godina, potpisali Sporazum o prijenosu suvlasničkog udjela DVD-a Kunovec na Vatrogasnom domu u Kunovcu, na Općinu Koprivnički Ivanec. Time je, nakon niza godina u kojima se nije uspio postići dogovor između dviju strana, napokon okončana problematika oko Vatrogasnog doma u Kunovcu, koji je sada u cijelosti u vlasništvu Općine Koprivnički Ivanec.

Općina se navedenim Sporazumom obvezala da će tokom ove godine izraditi projektno – tehničku dokumentaciju za kompletnu obnovu i uređenje Vatrogasnog doma, a za što je i predvidjela sredstva u svom Proračunu, te da će, nakon ishođenja Građevinske dozvole, kandidirati navedeni projekt na fondove Europske unije, ali i da će ulagati vlastita sredstva u obnovu i modernizaciju Vatrogasnog doma.

Vlasništvo 1/1 i riješeni imovinsko – pravni odnosi su jako bitni u cijeloj toj priči, jer je to osnovni preduvjet prilikom kandidiranja na bilo koji natječaj, ali i prilikom ulaganja financijskih sredstava, bilo vlastitih, bilo putem natječaja.

– Jako smo zadovoljni sa postignutom suradnjom sa DVD-om Kunovec i njihovim predsjednikom g. Blažicom, te vjerujemo kako ćemo ispuniti naša obećanja i obnoviti i modernizirati Vatrogasni dom, na ponos svih mještana naše općine, a posebice mještana naselja Kunovec – rekli su iz Općine.

U nastavku Vam donosimo potpisani i ovjereni Sporazum u cijelosti: https://koprivnicki-ivanec.hr/wp-content/uploads/2022/01/Medusobni-sporazum.pdf