Pored svoje djelatnosti, vatrogasci su i u novonastaloj situaciji uspješno odradili sve obveze

28. svibnja 2020. Autor: prigorski.hr Sjeverozapadno Pored svoje djelatnosti, vatrogasci su i u novonastaloj situaciji uspješno odradili sve obveze


Mjesec svibanj je mjesec zaštite od požara i vrijeme u kojemu vatrogasne organizacije predstavljaju svoje aktivnosti.

Vatrogasci Koprivničko-križevačke županije u prijašnjim su godinama imali sve više ne tipično vatrogasnih intervencija (ptičja gripa, migrantska kriza itd.); tako se nastavilo i ove godine dolaskom pandemije COVID-19.

Ova je godina godina koja je pred vatrogasce postavila mnoge izazove i nove načine djelovanja u uvjetima povećane ugroženosti vatrogasaca kod samih intervencija kao i provođenja zadataka koji su pred njih postavljeni vezano uz pandemija COVID-19.

Ova godina, u vatrogasnom smisli, počela je s povećanim brojem požara dimnjaka i stambenih objekata da bi se kroz proljeće nastavila s velikim brojem požara otvorenog prostora.

Uz taj vatrogasni posao, vatrogasci su kao operativna snaga civilne zaštite uključeni u aktivnosti oko pandemije COVID-19, putem županijskog i općinskih stožera civilne zaštite.

Tijekom pandemije i neke vrste karantene, vatrogasne su se postrojbe morale totalno prilagoditi novom načinu rada, od same organizacije vatrogasne službe, gdje se mnogo pozornosti polagalo zadovoljavanju mjera, pa preko povećane aktivnosti.

Protupožarna sigurnost stanovnika Koprivničko-križevačke županije ni u jednom trenutku nije bila ugrožena, naprotiv bila je i povećana. Vatrogasne ophodnje koje su provodile mjere stožera civilne zaštite su osim kontrole poštivanja i provođenja naređenih mjera imale i funkciju protupožarnih ophodnji koje su, zahvaljujući iskustvu vatrogasaca u ophodnji, često primjećivale požare otvorenog prostora u vrlo ranim fazama te su se isti brzom intervencijom gasili i sprječavalo se nastajanje većih materijalnih šteta.

I ovaj puta vatrogasci su bili i jesu jedina organizirana snaga koje je stavljena na raspolaganje stožerima civilne zaštite u općinama i županiji te su svojim djelovanjem bitno pridonijeli sigurnosti stanovnika županije.

U tom djelovanju aktivnosti su se odvijale u dva smjera. Jedno i prije svega bila je vatrogasna djelatnost, usmjerena na vatrogasne i tehničke intervencije, a druga je aktivnost bila provođenje mjera stožera civilne zaštite vezano uz pandemiju COVID-19.

Iz sljedeće tablice razvidna je angažiranost vatrogasnih organizacija, dobrovoljnih i profesionalnih, u razdoblju od 1. siječnja do 25. svibnja 2020. godine na vatrogasnim intervencijama.

Statistika vatrogasnih događaja po
Operativnim područjima po tipizaciji vatrogasnih postrojbi

Operativno područje

Vrsta

Samo DVD

(ukupno)

Samo JVP

(ukupno)

DVD i JVP ZAJEDNO
(ukupno)

Ukupno

PP Đurđevac

Požar

0

21

11

32

Tehnička intervencija

1

23

12

36

Ostale intervencije

0

3

0

3

UKUPNO

1

47

23

71

VZG Koprivnica

Požar

0

23

4

27

Tehnička intervencija

2

25

1

28

Ostale intervencije

0

2

0

2

UKUPNO

2

50

5

57

VZG Križevci

Požar

0

15

1

16

Tehnička intervencija

0

25

0

24

Ostale intervencije

0

2

0

2

UKUPNO

0

42

1

43

VZP Đelekovec Drnje

Požar

8

0

2

10

Tehnička intervencija

2

0

0

2

UKUPNO

10

0

2

12

VZO Gola

Požar

1

0

0

1

UKUPNO

1

0

0

1

VZO Gornja Rijeka

Požar

0

0

1

1

UKUPNO

0

0

1

1

VZP Hlebine Koprivnički Bregi

Požar

2

1

0

3

Tehnička intervencija

0

2

1

3

UKUPNO

2

3

1

6

VZO Koprivnički ivanec

Požar

0

1

0

1

Tehnička intervencija

1

0

0

1

UKUPNO

1

1

0

2

VZO Legrad

Požar

4

0

0

4

Tehnička intervencija

2

1

0

3

UKUPNO

6

1

0

7

VZO Novigrad Podravski

Požar

0

1

0

1

Tehnička intervencija

0

1

0

1

UKUPNO

0

2

0

2

VZO Peteranec

Požar

4

0

3

7

Tehnička intervencija

6

0

0

6

UKUPNO

10

0

3

13

VZO Rasinja

Požar

2

0

4

6

Tehnička intervencija

1

0

0

1

UKUPNO

3

0

4

7

VZO Sokolovac

Požar

0

0

2

2

Tehnička intervencija

6

0

0

6

UKUPNO

6

0

2

8

VZO Sveti Ivan Žabno

Požar

0

1

1

2

Tehnička intervencija

0

0

1

1

UKUPNO

0

1

2

3

VZO Sveti Petar Orehovec

Požar

0

0

1

1

UKUPNO

0

0

1

1

VZŽ Koprivničko-križevačke

SVEUKUPNO

42

147

45

234

Statistika vatrogasnih događaja po Operativnim područjima

(trošak + šteta)

Operativno područje

Ukupno događaja

Broj ozlijeđenih

na događajima u OP

Broj smrtno stradalih

na događajima u OP

Ukupni trošak intervencije
na događajima u OP
[kn]

Izgorjela površina (ha)

na događajima u OP

Đurđevac

71

0

0

101.179,16

2,23

VZG Koprivnica

57

2

1

75.105,84

0,50

VZG Križevci

43

1

0

50.180,49

0,00

VZO Đelekovec Drnje

12

0

0

43.679,17

7,60

VZO Gola

1

0

0

1.210,00

0,00

VZO Gornja Rijeka

1

0

0

2.209,17

0,00

VZO Hlebine Koprivnički Bregi

6

0

0

36.974,01

0,60

VZO Koprivnički Ivanec

2

0

0

2.380,00

0,25

VZO Legrad

7

0

0

23.147,50

0,84

VZO Novigrad Podravski

2

0

0

4.378,33

0,00

VZO Peteranec

13

0

0

84.757,16

51,11

VZO Rasinja

7

0

0

10.065,00

0,12

VZO Sokolovac

8

2

0

7.930,00

0,00

VZO Sveti Ivan Žabno

3

0

0

5.900,83

0,00

VZO Sveti Petar Orehovec

1

0

0

1.640,00

0,00

UKUPNO

234

5

1

450.736,66

63

Vatrogastvo Koprivničko-križevačke županije čine dvije nerazdvojive komponente, profesionalna i dobrovoljna. Samo dobrom suradnjom i međusobnim pomaganjem i nadopunjavanjem možemo biti učinkoviti i pravodobno intervenirati i pomoći gdje je to najpotrebnije. Rezultat te suradnje je prikazan u sljedećoj tablici. Dobrovoljna vatrogasna društva u tom su razdoblju još dodatno podigla svoju operativnu spremnost kako bi mogla zadovoljiti sve zadaće koje su im dane na odrađivanje.

Zbog preustroja rada profesionalnih postrojbi bilo je potrebno malo prilagoditi i rad dobrovoljnih postrojbi, koje su uvodile i aktivna i pasivna dežurstva – sve u cilju maksimalne operativne spremnosti. A vatrogasnog posla je bilo poprilično; veliko povećanje broja požara otvorenog prostora prema prošloj i pretprošloj godini, koji su često posljedica nemara ili namjere. Posebno, možda, istaknut je veliki požar otvorenog prostora na sam Uskrs i požar na otoku na rijeci Dravi u ekološkom rezervatu. Svi vatrogasci i profesionalni i dobrovoljni bili su na razini zadatka.

Statistika intervencija po Operativnim područjima

Operativno područje

Požarni

događaji

Tehnički

događaji

Ostali

događaji

Broj intervencija

u OP

Broj vatrogasaca

na intervencijama

u OP

Broj vozila

na intervencijama

u OP

Broj plovila

na intervencijama

u OP

Utrošeno sati

rada vatrogasaca

na intervencijama

u OP

Sati trajanja

intervencija

u OP

Đurđevac

47

49

3

99

190

83

0

228:08

289:41

VZG Koprivnica

32

29

2

63

172

71

0

142:36

267:22

VZG Križevci

18

25

2

45

88

47

0

70:36

39:47

VZO Đelekovec Drnje

14

2

0

16

99

26

0

148:08

38:23

VZO Gola

1

0

0

1

3

2

0

02:27

11:50

VZO Gornja Rijeka

3

0

0

3

2

2

0

02:34

02:57

VZO Hlebine Koprivnički Bregi

4

4

0

8

51

14

0

147:23

37:53

VZO Koprivnički Ivanec

1

1

0

2

7

2

0

08:09

94:43

VZO Legrad

8

4

0

12

49

14

1

76:21

70:51

VZO Novigrad Podravski

1

1

0

2

8

3

0

06:16

02:14

VZO Peteranec

15

8

0

23

157

36

0

301:49

56:10

VZO Rasinja

11

1

0

12

19

13

0

12:32

42:05

VZO Sokolovac

4

6

0

10

39

12

0

07:41

23:10

VZO Sveti Ivan Žabno

3

2

0

5

8

5

0

11:35

05:00

VZO Sveti Petar Orehovec

2

0

0

2

3

2

0

02:09

00:56

UKUPNO

164

132

7

303

895

332

1

1.168:24

983:02

Statistika intervencija po vatrogasnim postrojbama, po općinama/gradovima i naseljima

Operativno područjePostrojbaJLSNaselje

Požarne

intervencije

Tehničke

intervencije

Intervencije s

opasnim tvarima

Ostale

intervencije

Ukupno

intervencija

ĐurđevacDVD BatinskeKALINOVACKalinovac

2

1

0

0

3

UKUPNO POSTROJBA

2

1

0

0

3

DVD CrnecNOVO VIRJENovo Virje

1

0

0

0

1

UKUPNO POSTROJBA

1

0

0

0

1

DVD DrenovicaNOVO VIRJENovo Virje

1

0

0

0

1

UKUPNO POSTROJBA

1

0

0

0

1

DVD FerdinandovacFERDINANDOVACBrodić

1

0

0

0

1

UKUPNO POSTROJBA

1

0

0

0

1

DVD KalinovacKALINOVACKalinovac

2

2

0

0

4

UKUPNO POSTROJBA

2

2

0

0

4

DVD Kloštar PodravskiKLOŠTAR PODRAVSKIKloštar Podravski

0

1

0

0

1

UKUPNO POSTROJBA

0

1

0

0

1

DVD KozarevacKLOŠTAR PODRAVSKIKozarevac

0

2

0

0

2

UKUPNO POSTROJBA

0

2

0

0

2

DVD MedvedičkaNOVO VIRJENovo Virje

1

0

0

0

1

UKUPNO POSTROJBA

1

0

0

0

1

DVD Podravske SesvetePODRAVSKE SESVETEPodravske Sesvete

0

1

0

0

1

UKUPNO POSTROJBA

0

1

0

0

1

DVD PrugovacKLOŠTAR PODRAVSKIPrugovac

0

2

0

0

2

UKUPNO POSTROJBA

0

2

0

0

2

DVD Sirova KatalenaĐURĐEVACSirova Katalena

1

0

0

0

1

UKUPNO POSTROJBA

1

0

0

0

1

DVD Suha KatalenaĐURĐEVACSuha Katalena

0

1

0

0

1

UKUPNO POSTROJBA

0

1

0

0

1

DVD VirjeVIRJEHampovica

1

0

0

0

1

VIRJEVirje

5

4

0

0

9

UKUPNO POSTROJBA

6

4

0

0

10

JVP Đurđevac

ĐURĐEVACĐurđevac

15

8

0

2

25

ĐURĐEVACSuha Katalena

0

2

0

0

2

ĐURĐEVACSirova Katalena

1

0

0

0

1

ĐURĐEVACSeverovci

0

1

0

0

1

ĐURĐEVACGrkine

1

0

0

0

1

ĐURĐEVACBudrovac

0

1

0

0

1

FERDINANDOVACFerdinandovac

0

8

0

0

8

FERDINANDOVACBrodić

1

0

0

0

1

KALINOVACKalinovac

3

1

0

0

4

KLOŠTAR PODRAVSKIKozarevac

0

3

0

0

3

KLOŠTAR PODRAVSKIPrugovac

0

2

0

0

2

KLOŠTAR PODRAVSKIKloštar Podravski

1

2

0

1

4

KLOŠTAR PODRAVSKIBudančevica

1

0

0

0

1

MOLVEMolve Grede

1

1

0

0

2

NOVO VIRJENovo Virje

1

1

0

0

2

PODRAVSKE SESVETEPodravske Sesvete

0

1

0

0

1

VIRJEVirje

5

4

0

0

9

VIRJEHampovica

2

0

0

0

2

UKUPNO POSTROJBA

32

35

0

3

70

UKUPNO OP

47

49

0

3

99

VZG KoprivnicaDVD BakovčiceKOPRIVNICABakovčica

0

1

0

0

1

UKUPNO POSTROJBA

0

1

0

0

1

DVD JagnjedovecKOPRIVNICAJagnjedovec

0

1

0

0

1

KOPRIVNICAKoprivnica

1

0

0

0

1

SOKOLOVACVAN OP – Kamenica

0

1

0

0

1

UKUPNO POSTROJBA

1

2

0

0

3

DVD KoprivnicaKOPRIVNICAKoprivnica

2

0

0

0

2

UKUPNO POSTROJBA

2

0

0

0

2

DVD RekaKOPRIVNICAReka

1

0

0

0

1

UKUPNO POSTROJBA

1

0

0

0

1

DVD ŠtaglinecKOPRIVNICAKoprivnica

0

1

0

0

1

UKUPNO POSTROJBA

0

1

0

0

1

DVD StarigradKOPRIVNICAStarigrad

1

0

0

0

1

UKUPNO POSTROJBA

1

0

0

0

1

JVP Koprivnica

DRNJEVAN OP – Botovo

1

0

0

0

1

DRNJEVAN OP – Drnje

1

0

0

0

1

HLEBINEVAN OP – Gabajeva Greda

0

1

0

0

1

KOPRIVNICAKunovec Breg

3

0

0

0

3

KOPRIVNICAReka

2

0

0

0

2

KOPRIVNICAStarigrad

2

1

0

0

3

KOPRIVNICAŠtaglinec

0

1

0

0

1

KOPRIVNICADraganovec

2

0

0

0

2

KOPRIVNICAKoprivnica

18

23

0

2

43

KOPRIVNICAJagnjedovec

0

1

0

0

1

KOPRIVNIČKI BREGIVAN OP – Koprivnički Bregi

0

2

0

0

2

KOPRIVNIČKI BREGIVAN OP – Glogovac

1

0

0

0

1

KOPRIVNIČKI IVANECVAN OP – Koprivnički Ivanec

1

0

0

0

1

LEGRADVAN OP – Veliki Otok

0

1

0

0

1

NOVIGRAD PODRAVSKIVAN OP – Plavšinac

1

0

0

0

1

NOVIGRAD PODRAVSKIVAN OP – Novigrad Podravski

0

1

0

0

1

PETERANECVAN OP – Peteranec

1

0

0

0

1

PETERANECVAN OP – Sigetec

1

0

0

0

1

PETERANECVAN OP – Komatnica

1

0

0

0

1

RASINJAVAN OP – Kuzminec

2

0

0

0

2

RASINJAVAN OP – Subotica Podravska

2

0

0

0

2

SOKOLOVACVAN OP – Velika Mučna

2

0

0

0

2

UKUPNO POSTROJBA

41

31

0

2

74

UKUPNO OP

46

35

0

2

83

VZG KriževciDVD ApatovecKRIŽEVCIMarinovec

1

0

0

0

1

UKUPNO POSTROJBA

1

0

0

0

1

DVD GlogovnicaKRIŽEVCIMarinovec

1

0

0

0

1

UKUPNO POSTROJBA

1

0

0

0

1

JVP Križevci

GORNJA RIJEKAVAN OP – Gornja Rijeka

1

0

0

0

1

KRIŽEVCIKloštar Vojakovački

1

0

0

0

1

KRIŽEVCICubinec

1

1

0

0

2

KRIŽEVCIDonja Brckovčina

1

0

0

0

1

KRIŽEVCIGornja Brckovčina

1

0

0

0

1

KRIŽEVCIKriževci

7

16

0

2

25

KRIŽEVCILemeš Križevački

0

3

0

0

3

KRIŽEVCIMajurec

0

1

0

0

1

KRIŽEVCIMarinovec

1

0

0

0

1

KRIŽEVCINovi Đurđic

1

0

0

0

1

KRIŽEVCIPoljana Križevačka

1

1

0

0

2

KRIŽEVCIPrikraj Križevački

0

3

0

0

3

KRIŽEVCIVeliki Potočec

1

0

0

0

1

KRIŽEVCIŽibrinovec

1

0

0

0

1

SVETI IVAN ŽABNOVAN OP – Trema

1

0

0

0

1

SVETI IVAN ŽABNOVAN OP – Sveti Ivan Žabno

1

1

0

0

2

SVETI PETAR OREHOVECVAN OP – Međa

1

0

0

0

1

UKUPNO POSTROJBA

20

26

0

2

48

UKUPNO OP

22

26

0

2

50

VZO Đelekovec DrnjeDVD ĐelekovecĐELEKOVECĐelekovec

1

1

0

0

2

DRNJEBotovo

1

0

0

0

1

LEGRADVAN OP – Legrad

1

0

0

0

1

UKUPNO POSTROJBA

3

1

0

0

4

DVD ImbriovecĐELEKOVECImbriovec

1

0

0

0

1

PETERANECVAN OP – Komatnica

0

1

0

0

1

UKUPNO POSTROJBA

1

1

0

0

2

DVD TorčecDRNJEBotovo

2

0

0

0

2

DRNJEDrnje

6

1

0

0

7

PETERANECVAN OP – Komatnica

0

1

0

0

1

UKUPNO POSTROJBA

8

2

0

0

10

UKUPNO OP

12

4

0

0

16

VZO GolaDVD GolaGOLAGola

1

0

0

0

1

UKUPNO POSTROJBA

1

0

0

0

1

UKUPNO OP

1

0

0

0

1

VZO Gornja RijekaDVD DeklešanecGORNJA RIJEKAGornja Rijeka

1

0

0

0

1

UKUPNO POSTROJBA

1

0

0

0

1

DVD DropkovecGORNJA RIJEKAGornja Rijeka

1

0

0

0

1

UKUPNO POSTROJBA

1

0

0

0

1

UKUPNO OP

2

0

0

0

2

VZO Hlebine Koprivnički BregiDVD HlebineHLEBINEGabajeva Greda

1

1

0

0

2

HLEBINEHlebine

1

0

0

0

1

UKUPNO POSTROJBA

2

1

0

0

3

DVD Koprivnički BregiHLEBINEHlebine

1

0

0

0

1

PETERANECVAN OP – Komatnica

1

0

0

0

1

UKUPNO POSTROJBA

2

0

0

0

2

UKUPNO OP

4

1

0

0

5

VZO Koprivnički ivanecDVD BotinovecKOPRIVNIČKI IVANECBotinovec

0

1

0

0

1

UKUPNO POSTROJBA

0

1

0

0

1

UKUPNO OP

0

1

0

0

1

VZO LegradDVD Kutnjak-AntolovecLEGRADAntolovec

1

0

0

0

1

UKUPNO POSTROJBA

1

0

0

0

1

DVD Legrad

LEGRADAntolovec

1

0

0

0

1

LEGRADLegrad

2

1

0

0

3

LEGRADMali Otok

0

1

0

0

1

PETERANECVAN OP – Sigetec

1

0

0

0

1

UKUPNO POSTROJBA

4

2

0

0

6

DVD Selnica PodravskaLEGRADLegrad

1

0

0

0

1

LEGRADSelnica Podravska

1

0

0

0

1

UKUPNO POSTROJBA

2

0

0

0

2

DVD Veliki OtokLEGRADMali Otok

0

1

0

0

1

LEGRADLegrad

1

0

0

0

1

UKUPNO POSTROJBA

1

1

0

0

2

UKUPNO OP

8

3

0

0

11

VZO Peteranec

DVD Peteranec

PETERANECKomatnica

1

0

0

0

1

PETERANECSigetec

1

0

0

0

1

PETERANECPeteranec

1

2

0

0

3

UKUPNO POSTROJBA

3

2

0

0

5

DVD Sigetec

DRNJEVAN OP – Drnje

1

0

0

0

1

PETERANECPeteranec

0

1

0

0

1

PETERANECSigetec

5

3

0

0

8

PETERANECKomatnica

1

0

0

0

1

UKUPNO POSTROJBA

7

4

0

0

11

UKUPNO OP

10

6

0

0

16

VZO RasinjaDVD KuzminecRASINJAKuzminec

1

0

0

0

1

UKUPNO POSTROJBA

1

0

0

0

1

DVD Rasinja

PETERANECVAN OP – Sigetec

1

0

0

0

1

RASINJARibnjak

1

0

0

0

1

RASINJASubotica Podravska

2

1

0

0

3

RASINJAKuzminec

2

0

0

0

2

RASINJACvetkovec

1

0

0

0

1

UKUPNO POSTROJBA

7

1

0

0

8

UKUPNO OP

8

1

0

0

9

VZO Sokolovac

DVD Domaji

SOKOLOVACVelika Mučna

2

3

0

0

5

SOKOLOVACLepavina

0

1

0

0

1

SOKOLOVACDomaji

0

1

0

0

1

UKUPNO POSTROJBA

2

5

0

0

7

UKUPNO OP

2

5

0

0

7

VZO Sveti Ivan ŽabnoDVD Sveti Ivan ŽabnoSVETI IVAN ŽABNOSveti Ivan Žabno

1

1

0

0

2

UKUPNO POSTROJBA

1

1

0

0

2

UKUPNO OP

1

1

0

0

2

VZO Sveti Petar OrehovecDVD Sveti Petar OrehovecSVETI PETAR OREHOVECMeđa

1

0

0

0

1

UKUPNO POSTROJBA

1

0

0

0

1

UKUPNO OP

1

0

0

0

1

SVEUKUPNO

164

132

0

7

303

Vatrogasne intervencije po mjesecima

Vrsta intervencija

Siječanj

Veljača

Ožujak

Travanj

Svibanj

UKUPNO

Požarne intervencije

28

34

20

65

15

162

Tehničke intervencija

18

82

19

9

5

133

Ostale intervencije

2

3

1

1

1

8

UKUPNO

48

119

40

75

21

303

Pandemija COVID-19 stavila je pred vatrogasce nove izazove i nove načine djelovanja. Navikli na opasnost u svojemu pozivu, vatrogasci su provodili zadaće stožera civilne zaštite od razine županije do općina. Obavljali su dostavu hrane i drugih potrepština građanima ugroženih/rizičnih skupina, a također i usluge prijevoza zaštitnih sredstava za potrebe stožera civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije. Najveća aktivnost bila je ipak pružanje pomoći policiji u provođenju kontrola provedbe zabrana propisanih od stožera. Jedan od najkompleksnijih zadataka bio je kontrola poštivanja naređenih mjera u suzbijanju pandemije COVID-19.

Nažalost, bilo je i slučajeva kada se neodgovorni pojedinci nisu pridržavali uputa te su ih vatrogasci morali opominjati –pritom u nekoliko situacija i tražiti pomoć policije – a često su vatrogasci bili žrtve vrlo bezobraznog i lošeg ponašanja pojedinaca. U provođenju te zadaće angažirane su brojne vatrogasne snage, što je vidljivo i iz tablice ispod.

Za provođenje tih zadaća vatrogasci su se koristili vatrogasnim vozilima, privatnim osobnim vozilima i zaštitnom opremom koju su često sami nabavljali ili je dobili od općina i gradova, a u manjoj količini od Hrvatske vatrogasne zajednice. Vatrogasni zapovjednici propisivali su prema naputcima dobivenim od Hrvatske vatrogasne zajednice mjere zaštite i različite operativne upute za rad svojih postrojbi.

Načelno, postrojbe su s ophodnjama krenule 19. ožujka 2020., a završile su početkom svibnja.

Ophodnje su bile organizirane na različite načine, ovisno o dogovoru s mjerodavnim stožerima; od ophodnji svaki dan u nekoliko navrata do ophodnji vikendima po cijeli dan itd.

Naziv operativnog područja

Početak aktivnosti vezanih uz COVID-19

Kraj aktivnosti vezanih uz COVID-19

Uključene postrojbe

Ukupni broj provedenih preventivnih ophodnji

Ukupni broj vatrogasaca u provedenim operativnim ophodnjama

Ukupni broj sati vatrogasaca ostvarenih u provedenim operativnim ophodnjama

Ukupni broj vatrogasnih vozila u provedenim operativnim ophodnjama

VZO Podavske Sesvete

21. 3. 2020

17. 5. 2020

DVD Podavske Sesvete

64

5

101

2

VZO Ferdinandovac

21. 3. 2020

17. 5. 2020

DVD Ferdinadovac

61

90

891

61

DVD NOVIGRAD PODRAVSKI

10. 4. 2020

13. 4. 2020

DVD Novigrad Podravski

5

4

7

1

DVD Koprivnički Ivanec

22. 3. 2020

17. 5. 2020

DVD Koprivnički Ivanec, DVD Kunovec, DVD Botinovec, DVD Pustakovec

175

18

162

3

VZO Rasinja

22. 3. 2020

15. 5. 2020

DVD Rasinja

14

6

28

2

VZO Gola

19. 3. 2020

24. 5. 2020

DVD Gola

8

8

20

1

VZO Đelekovec-Drnje

22. 3. 2020

17. 5. 2020

DVD Torčec, DVD Imbriovec

105

129

199

100

VZO Sokolovac

22. 3. 2020

19. 4. 2020

Dvd Domaji ,Jankovac, Ladislav, Donji Maslarac, Gornja Velika, Donja Velika i Peščenik

54

208

624

4

VZO Legrad

21. 3. 2020

3. 5. 2020

DVD Legrad, DVD Veliki Otok, DVD Selnica Podravska, DVD Zablatje, DVD Kutnjak Antolovec

29

57

331

29

VZO Peteranec

21. 3. 2020

2. 5. 2020

DVD Peteranec, DVD Sigetec

92

206

226

103

VZG Koprivnica

21. 3. 2020

10. 5. 2020

DVD Koprivnica, DVD Jagnjedovec, DVD Štaglinec, DVD Starigrad, DVD Bakovčica, DVD Draganovec, DVD Reka, DVD Herešin te tri industrijska društva, DVD Željezničar, DVD Bilokalnik i DVD Podravka

58

307

1216

149

VZO Hlebine Koprivnički Bregi

21. 3. 2020

10. 5. 2020

DVD Hlebine, DVD Koprivnički Bregi, DVD Glogovac

152

552

1370

155

UKUPNO

817

1590

5175

610

*dio podataka o satima je zbroj aktivnih i pasivnih dežurstava na ophodnjama.

Po troškovniku Hrvatske vatrogasne zajednica troškovi su cca 3.000.000,00 kn

Iz svega navedenog može se donijeti zaključak da su vatrogasci Koprivničko-križevačke županije, kao i uvijek, bili na raspolaganju stanovnicima cijele županije i pružili im sigurnost njihove imovine, života i zdravlja.

Humani poziv kojim se bavimo način je života, a ne profesija i poručujemo svim žiteljima Koprivničko-križevačke županije da se u nas mogu pouzdati i da ćemo uvijek pomoći svakome tko se nađe u bilo kakvoj opasnosti.

Izvjestitelj
VZ Koprivničko-križevačke županije
Krešimir Juratović

Facebook Comments