Održana je konstituirajuća sjednica  novog saziva Vijeća za prevenciju Grada Koprivnice. Riječ je o radnom tijelu Grada osnovanog zbog provođenja projekta „Prevencija u lokalnoj zajednici“. Cilj je organiziranje, koordiniranje i razvijanje programa prevencije kriminaliteta na području Koprivnice.

Vijeće za prevenciju Grada Koprivnice, broji 11 članova, a osim predstavnika Grada sastavljeno je od predstavnika Policijske postaje Koprivnica, Odbora za obitelj i mlade, Općinskog državnog odvjetništva, Prekršajnog suda, Centra za socijalnu skrb, Centra za zaštitu mentalnog zdravlja i prevenciju ovisnosti, Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije te  osnovnih i srednjih škola na području Grada Koprivnice.

U sklopu dnevnog reda, osim formalnog konstituiranja Vijeća, Policijska postaja Koprivnica prezentirala je problem kažnjivog ponašanja Roma, a Centar za zaštitu mentalnog zdravlja i prevenciju ovisnosti predstavio je razvoj programa prevencije poremećaja uzrokovanih prekomjernim pijenjem alkohola. Također, Vijeće za prevenciju raspravljalo je i o aktivnostima i mogućim rješenjima vezanim na tu tematiku.