Pogled na nadvožnjak Vuk sa stare ceste prema Đurđicu koji će voditi preko državne ceste D41, buduće dvokolosiječne željezničke pruge kao i servisne ceste prema Lemešu Križevačkom.

U skorije vrijeme planirana je montaža uzdužnih AB nosača gornjeg ustroja čime se radovi približavaju završnoj fazi.

Pogledajte kako to izgleda.

nadvoznjak vuknadvoznjak2