Poduzetnici Bjelovarsko-bilogorske županije u 2020. su ostvarili konsolidiranu neto dobit od 188 milijuna kuna, 50,2 posto više u odnosu na godinu ranije, dok su im bruto investicije u novu dugotrajnu imovinu pale za 4,8 posto, na 158,2 milijuna kuna, pokazuje analiza Fine.

U 2020. godini poduzetnici Bjelovarsko-bilogorske županije ostvarili su ukupne prihode u iznosu od 8,2 milijarde kuna (pad 0,1%), ukupne rashode od 7,9 milijardi kuna (pad 0,9%), dobit razdoblja u iznosu od 366 milijuna kuna (rast 22,1%), gubitak razdoblja od 178,1 milijun kuna (rast 1,9%) te neto dobit od 188 milijuna kuna, što je u odnosu na 2019. godinu, kada je neto dobit iznosila 125,2 milijuna kuna, više za 50,2%.

Prosječna mjesečna neto obračunana plaća iznosila je 4.706 kuna, što je 3% više u odnosu na 2019. godinu te 21,2% manje od prosjeka na razini zaposlenih kod poduzetnika u RH (5.971 kuna).

Na rang listi 23 gradova i općina Bjelovarsko-bilogorske županije, Bjelovar je prvi po broju poduzetnika, broju zaposlenih, ukupnim prihodima, dobiti razdoblja, gubitku razdoblja i neto dobiti. Bjelovarsko-bilogorska županija, u odnosu na druge županije, na 13. je mjestu prema ekonomičnosti poslovanja i produktivnosti rada mjerenom odnosom neto dobiti i broja zaposlenih, dok je na 15. mjestu prema neto dobiti/gubitku. Na 16. je mjestu po broju poduzetnika i ukupnim prihodima, a na 17. mjestu po broju zaposlenih, dok je na 18. mjestu prema pokazatelju produktivnosti rada mjerenom odnosom ukupnih prihoda i broja zaposlenih.

Među poduzetnicima sa sjedištem u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, najveće prihode  u 2020. godini ostvario je PRIMA COMMERCE d.o.o. (528,1 milijun kuna), dok je najveći broj zaposlenih imao ČAZMATRANS PROMET d.o.o. (670).  Kronospan CRO d.o.o. drugi je po visini ostvarenih prihoda (344,1 milijun kuna), a prvi po vrijednosti izvoza (235,1 milijun kuna). CESTE d.d. ostvarile su najveću dobit razdoblja (7,7 milijuna kuna).