Podravka je smanjila količinu ambalaže u koju pakira Podravka krem juhe, a pritom sadržaj vrećice, odnosno gramatura proizvoda ostaje ista. Dakle, potrošači će i dalje uživati u jednakom broju tanjura Podravka krem juha kao i do sada. To je samo jedan od projekata kojim Podravka smanjuje udio i masu ambalažnih materijala kako bi, u skladu sa Strategijom održivog poslovanja, povećala pozitivan utjecaj na okoliš.

Konkretno, nova vrećica u kojoj su pakirane juhe od sada će biti 11 posto manja, što znači da će biti i 11 posto manje otpada, odnosno godišnje će se potrošiti 2,19 tona plastične folije manje. Osim toga, aktivno se radi na ispitivanju i testiranju reciklabilnih materijala i za ostale proizvode.

U sljedećem razdoblju Podravka će smanjiti korištenje tiskarskih boja i lakova na svim ambalažnim materijalima koje koristi te prilagoditi dizajn ambalaže cirkularnoj ekonomiji i održivom razvoju. Također, planira se i prelazak na papir umjesto plastike gdje god je to moguće, smanjenje mase svih ambalažnih materijala, uvođenje plastičnih materijala s udjelom reciklirane plastike te prelazak s kompozitnih, koje uglavnom nije moguće reciklirati na mono materijale koje će biti moguće u potpunosti reciklirati.

Podravka aktivno radi na ostvarenju ciljeva zadanih Strategijom održivog poslovanja Podravke do 2030. Kao jedan od glavnih stupova strategije zadana je briga i osiguravanje čistog okoliša, a kao jedan od glavnih ciljeva nastojanje da do 2030. godine 100% ambalaže bude reciklabilno, povratno ili kompostabilno za sve prehrambene proizvode.