Počinje 2. faza radova na kružnom toku u Svetom Ivanu Zelini

22. svibnja 2020. Autor: prigorski.hr Sjeverozapadno Počinje 2. faza radova na kružnom toku u Svetom Ivanu Zelini


Tijekom FAZE 1 izvedeni su pripremni radovi na privremenoj prometnici s zapadne strane Trga Ante Starčevića koja će se u narednim fazama koristiti kao pristup prema Bocakovoj ulici i prema sjevernom dijelu grada.

U FAZI 2 predviđeni su radovi:

  • na dijelu sjeverne prometne trake kolnika DC 3
    na dijelu parkirališta na Trgu Ante Starčevića

S obzirom na značaj ceste u prometnoj mreži, za cijelo vrijeme radova osigurati će se nesmetano prometovanje vozila. U slučaju nastanka gužvi vršiti će se ručna regulacija prometa.

Državna cesta DC 3
S obzirom da se radovi odvijaju na DC 3 projektom je predviđeno postavljanje prometne signalizacije za pravovremeno obavještavanje sudionika u prometu o nailasku na zonu radova.
Projektno rješenje izrađeno je temeljem tipske privremene regulacije C-5 s manjim izmjenama sukladno lokalnim uvjetima, a sve s ciljem povećanja sigurnosti prometa

Trg Ante Starčevića –Bocakova ulica
Projektnim rješenjem predviđeno je izmještanje prometnih traka na Trgu Ante Starčevića na privremenu prometnicu izgrađenu u FAZI 1 i postavljanje horizontalne i vertikalne prometne signalizacije kako bi se omogućio nesmetan pristup u dio grada sjeverno od Bocakove ulice.

Pješački promet u zoni radova
Na sjevernom dijelu zone radova predviđeno je izvođenje privremenog pješačkog prijelaza. U dijelu prometne mreže u neposrednoj blizini zone radova nalazi se veći broj javnih i ostalih objekata koji generiraju izrazito jak pješački promet.
S ciljem osiguranja nesmetanog odvijanja radova na gradilištu kao i osiguravanja sigurnosti pješačkog i ostalog nemotoriziranog prometa projektom su predviđena dva pješačka koridora položena obodno uz Trg Ante Starčevića kojima je omogućen pristup iz Bocakove ulice u Zagrebačku ulicu i Ulicu braće Radić.

Privremeni semaforski uređaj
Projektnim rješenjem predviđeno je naizmjenično propuštanje vozila regulirano privremenim semaforskim uređajem. S obzirom na prostorne elemente zona naizmjeničnog propuštanja definirana je kao raskrižje s tri privoza. Sukladno tome projektom je predviđeno postavljanje privremenog semaforskog uređaja s tri signalne grupe.

Facebook Comments