Prema odluci Slavka Tucakovića, glavnog vatrogasnog zapovjednika RH, o početku redovitih dislokacija vatrogasnih snaga, u četvrtak, 23. lipnja 2022., na redovnu ljetnu dislokaciju u Nacionalni park Brijuni otišla je prva smjena koprivničkih vatrogasaca. Profesionalni i dobrovoljni vatrogasci tijekom ljeta će u smjenama po dva tjedna dežurati na otočju te provoditi protupožarnu zaštitu kao pomoć domaćim vatrogascima.

Na Velikom Brijunu nalazi se četvero profesionalnih vatrogasaca iz Javne vatrogasne postrojbe grada Koprivnice. Za potrebe osiguranja otoka Veliki Brijun na dislokaciju je upućena i vatrogasna auto cisterna Vatrogasne zajednice grada Koprivnice (na korištenju u DVD-u Starigrad). Vozilo ima spremnik sa 4000 litara vode i spremnik sa 200 litara pjenila, a opremljeno je radio stanicom.

Na otoku Mali Brijun nalazi se dvoje dobrovoljnih vatrogasaca iz DVD-a u sastavu VZG-a Koprivnica te interventno vatrogasno vozilo Renault Master u vlasništvu VZG-a Koprivnica.

Na otoku Vanga sljedeća dva tjedna dežuraju dva dobrovoljna vatrogasca, također iz DVD-a u sastavu VZG-a.