Pismo Hrvatsko-ugarske kraljice Marije Terezije banu Hrvatske i Slavonije Franji Nadasdyju od 9. lipnja 1758.

9. lipnja 2021. Autor: prigorski.hr Vremeplov Pismo Hrvatsko-ugarske kraljice Marije Terezije banu Hrvatske i Slavonije Franji Nadasdyju od 9. lipnja 1758.


Piše: dr. sc. Zdenko BalogNakon što je Križevački gradski magistrat uputio presudu protiv Magdalene (Magde) Lugomer zvane Herucine na dvorsku kancelariju na potvrdu, prema kojoj je osuđenica trebala biti živa spaljena zbog zločina vještičarenja, općenja s nečastivim, te zlonamjernog spravljanja različitih mješavina da naudi sumještanima itd., Marija Terezija upućuje Hrvatsko-slavonskim banu Nadasdyju osobno pismo sljedećeg sadržaja:

Marija Terezija po milosti božjoj rimska carica; kraljica Njemačke, Mađarske, Češke, Dalmacije, Hrvatske i Slavonije; nadvojvotkinja Austrije

Poštovani i velemožni, vjerni naš iskreno ljubljeni grofe! Pokoravajući se našoj dobrostivoj odredbi, poglavarstvo našeg slobodnog i kraljevskog grada Križevaca najponiznije nam je podnijelo spis kaznenog procesa koji je vođen protiv Magdalene Logomer, drukčije (zvane) Herucina, zbog zločina čarobnjaštva i završen konačnom presudom.

U vezi s time, budući da među posebne brige naše vlade spada obavljanje pravosuđa, i da je, nadalje, naše najveće nastojanje, da se iskorijeni odvratna supersticija i predrasude, koje upravo proističu iz neznanja, u tu, dakle, svrhu milostivo odlučujemo, da se u svima županijama, gradovima i plemićkim imanjima, koja imaju pravo kaznenog suđenja, naših Kraljevina Hrvatske i Slavonije, u slučaju takvog čarobnjaštva počinitelji doduše hvataju zbog čuvanja u pritvoru, a, međutim da se hitno, a da se proces ne započne, našoj ugarskoj dvorskoj kancelariji neposredno pošalje izvještaj, u kojem će biti navedene sumnje, koje daju povoda za pritvaranje. Ta će nam kancelarija od slučaja do slučaja smjesta učiniti prijedlog, te ćemo mi istom tada odlučiti, što budemo prema stanju stvari smatrali shodnim.

Što se pak tiče naprijed navedenog posebnog slučaja, što nam ga je podnio naprijed spomenuti grad Križevci, milostivo želimo, da se naprijed označena osuđenica Magdalena Logomer hitno dopremi ovamo u Beč. Ovu, dakle, našu milostivu odliku saopćujemo vašoj vjernosti, zato i s tom zadaćom, da bi vaša vjernost znala na određenim mjestima hitno odrediti ono, što je potrebno za njezino izvršenje, i to ne propustiti. Vašoj vjernosti, uostalom, ostajemo našom cesarsko-kraljevskom milošću i blagošću dobrostivo i trajno naklonjeni.

Dano u našem nadvojvodskom gradu Beču, u Austriji, devetog lipnja godine Gospodnje 1758.

Marija Terezija v. r.

Grof Nikola Pallfy, v. r.

Ladislav Batthyany, v. r.

Facebook Comments