U patnji je skrivena naša radost, a u umiranju naš život.

16. listopada 2020. Autor: prigorski.hr Za ljepši dan U patnji je skrivena naša radost, a u umiranju naš život.


Dietrich Bonhoeffer