Pakasin: ‘Iznenadilo nas je da se ne planira izgradnja OŠ Bajer iako ona postoji u strateškim dokumentima’

28. svibnja 2020. Autor: prigorski.hr Intervjui Pakasin: ‘Iznenadilo nas je da se ne planira izgradnja OŠ Bajer iako ona postoji u strateškim dokumentima’


Goran Pakasin, predsjednik koprivničkog Vijeća mjesnog odbora Brežanec na kraju svog mandata ‘podvukao je crtu’ o dosad učinjenom.

Podsjećamo, na izborima za VMO Brežanec bile su tri liste, apsolutnog pobjednika nije bilo, no radi funkcioniranja VMO prihvaćeno je kompromisno rješenje da svaka lista daje predsjednika proporcionalno broju osvojenih glasova. Program rada VMO Brežanec usvojen je jednoglasno, a u koordinaciji s Gradskom upravom rješavala se lokalna problematika.

– Veći kapitalni objekti na našem području su izgradnja OŠ Bajer i ceste koje rasterećuju Bjelovarsku i Starogradsku ulicu. Ostalo su manje investicije, uglavnom u prometno-komunalnoj infrastrukturi, poput sanacije nogostupa preko potoka Koprivnica na Starogradskoj ulici, izgradnje dijelova biciklističke staze koji nedostaju na dijelu Bjelovarske ceste kod Obrtničke komore ili uređenja pješačkog prolaza od Cinderišća do Bilogorske te izgradnji dječjih igrališta – istaknuo je.

Dodao je da se detaljan popis objekata te njihov status nalaze na oglasnoj ploči na Starogradskoj ulici kod Podravkinog muzeja. U VMO je organiziran i Zbor građana, kako bi se prodiskutirala spomenuta tematika, a gradske vlasti dale su jasne odgovore o stanju i mogućnostima realizacije.

– Iznenadila nas je činjenica da se ne planira izgradnja OŠ Bajer iako ona postoji u strateškim dokumentima i bitna je ne samo za veću kvalitetu života u MO, već i za prijeko potrebno uvođenje jednosmjenske nastave u cijelom gradu. Ukoliko se i odustaje od inicijalno zamišljene veće OŠ Bajer, mi u VMO Brežanec predlažemo da se razmotri mogućnost gradnje manje područne škole za učenike od prvog do četvrtog razreda kako bi se barem toj generaciji fizički približila školu i smanjio rizik na njihovom putu do škole – naglasio je Goran Pakasin.

Od ostalih aktivnosti Pakasin ističe da su na sastancima na temu sigurnosti u prometu proanalizirane problematične točke i definirana moguća rješenja, a uoči Međunarodnog praznika rada organizirano je podizanje majskog drva “majuša” na mostu kod potoka Koprivnica na križanju ulica Goričke, Potočne i Novi Brežanec.

Ove godine na Svetu Mariju Magdalenu, 22. srpnja, u planu je obilježavanje Dana MO Brežanec, koji je zamišljen kao druženje stanovnika mjesnog odbora, što je ujedno i prilika za razmjenu informacija i prijedloga o daljnjem unaprjeđenju kvalitete života u našem MO.

– Predlažemo da se određeni financijski okvir spusti s gradske razine i prepusti na odlučivanje Mjesnom odboru, a provedba da bude i dalje na gradskoj upravi. Na navedeni način MO funkcioniraju u drugim sredinama i ima rezultata jer građani tako bolje razumiju lokalne prioritete – zaključio je.

Facebook Comments