U Studiju Moderne galerije Josip Račić u četvrtak je otvorena izložba “Podovi” Mirjane Marović, na kojoj je ta hrvatska slikarica izložila 33 slike iz svog novog ciklusa, nadahnutog podovima sakralnih objekata u Italiji, posebice u Veneciji.

Svoj novi ciklus Marović je posvetila motivima mramornih geometrijskih podova pet venecijanskih crkava – San Marco, Santa Maria della Salute, San Zaccaria, San Francesco della Vigna i Gesuati te crkve San Vitale u Ravenni.

Takvu je temu prije dvadestak godina potaknuo njezin stipendijski boravak u Veneciji, kada je, nakon završene zagrebačke Akademije likovnih umjetnosti, kao stipendistica imala priliku detaljno upoznati posebnost tog grada i njegovih spomenika.

Od 1994. do 1998. skicirala je podne ornamente venecijanske srednjovjekovne i novovjekovne sakralne arhitekture, a protekle dvije godine prenosila ih je na platno.

Po riječima akademika Tonka Maroevića, umjetnica okuplja te prizore i kao poglavlja neke svoje autobiografije.

“Kao slikarica sa sviješću o kontinuitetima, a također i kao stručnjakinja za restauriranje i konzervaciju spomenika, ona je podove mletačkih crkava vrlo sabrano motrila i upravo kontemplativno doživljala”, naglasio je Maroević u predgovoru kataloga.

Akademik Maroević, koji je i otvorio izložbu, smatra kako novi ciklus idealno povezuje autoričine početke s aktualnim traženjima. Istodobno njezina odluka da se pozabavi oblicima ‘s pedigreom’ ne proturječi potrebi da se bude suvremen, jer “prepoznavanje strukturalnih poveznica i kristaličnih formacija nema kronoloških determinanti ni ograničenja”, dodao je.

Povjesničar umjetnosti Radoslav Tomić ocijenio je kako se autorica nije usmjerila na vidljivi, izvanjski svijet ulica, trgova i morskih kanala i Venecije, već je ušla u interijere mletačkih crkvi pronalazeći u njihovim podovima ishodište za svoje likovne opservacije.

“Preuzimajući strogost geometrijskih oblika i njihove svjetlosne efekte kao polazište, ona diskretnim pomacima i u vlastitoj mjeri sugerira vezanost uz kristalične forme, naglašavajući askezu i samokontrolu ispod koje se upravo u svjetlosnim varijacijama, optičkim igrama i prostornim iluzijama naslućuje prostor duhovne slobode, organizirano područje vizualnih i duševnih vibracija”, zaključio je u predgovoru.

Mirjana Marović (1967., Split) diplomirala je na Nastavničkom odjelu Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu 1993., a tri godine kasnije je bila stipendistica muzeja Peggy Guggenheim Collection u Veneciji. Magistrirala je na Odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 2001. Živi i radi u Splitu i Zagrebu.

Imala je niz skupnih i samostalnih izložbi, a njezina izložba u Galeriji Josip Račić bit će otvorena do 6. ožujka.
(Hina)

fah