Kod Bundeka je osvanuo plakat s podacima koliko je uloženo novaca u Dinamov stadion.

“22.000 m2, 22 godine prazno, grad bacio 666 milijuna kuna”, stoji na plakatu pored prometnice u Zagrebu.