Općine Sveti Ivan Žabno i Sveti Petar Orehovec imaju najviše stanovnika u Koprivničko-križevačkoj županiji

14. siječnja 2022. Autor: prigorski.hr Sjeverozapadno Općine Sveti Ivan Žabno i Sveti Petar Orehovec imaju najviše stanovnika u Koprivničko-križevačkoj županiji


Prvi rezultati popisa stanovništva 2021., koje je Državni zavod za statistiku (DZS) objavio u petak, pokazuju da se u razdoblju od 2011. do 2021. broj stanovnika Hrvatske smanjio za 396.360 osoba, odnosno 9,25 posto, a pad broja stanovnika i kućanstava zabilježile su sve županije.

Prema prvim rezultatima, na dan 31. kolovoza 2021. ukupan broj stanovnika u Hrvatskoj iznosio je 3.888.529 osoba. Broj kućanstva bio je 1.438.423, a stambenih jedinica 2.350.444.

Usporede li se ti podaci s konačnim podacima popisa iz 2011., vidimo da se broj stanovnika smanjio za 9,25 posto, odnosno za 396.360 osoba, izvijestila je na konferenciji za novinare glavna ravnateljica DZS-a Lidija Brković.

Brojke su pokazale i koje općine u Koprivničko-križevačkoj županiji imaju najviše stanovnika. Općina Sveti Ivan Žabno ima najviše stanovnika u Podravini i Prigorju, a popis je pokazao da broji 4 387 stanovnika. Druga je općina Sveti Petar Orehovec s 3 970 stanovnika, a treća općina Virje koja ima 3 866 stanovnika.

Spomenimo da općina Gornja Rijeka ima 1579 stanovnika, općina Kalnik 1 170,  a općina s najmanje stanovnika u Koprivničko-križevačkoj županiji je Novo Virje – 1 029.