Plesni centar Ritam Križevci u subotu je sudjelovao na natjecanju u Sisku s 10 koreografija i osvojeno  je sedam zlatnih, dvije srebrne i jedna brončana medalja. Naime, u sportskoj dvorani Bezovica održano je međunarodno plesno natjecanje INTERNACIONAL DANCE GRAND PRIX SISAK.

Prvo mjesto u Kategoriji LATIN SHOW DUO KIDS osvojile su Kiara Koprić i Iva Sokač.

Drugo mjesto u Kategoriji LATIN SHOW DUO KIDS osvojile su Sara Stovrag i Melani Plavec.

Prvo mjesto u Kategoriji LATIN SHOW SOLO KIDS osvojila je Iva Sokač.

Drugo mjesto u Kategoriji LATIN SHOW SOLO KIDS osvojila je Marta Kamenjak.

Treće mjesto u Kategoriji LATIN SHOW SOLO KIDS osvojila je Zrinka Sokač.

Prvo mjesto u Kategoriji LATIN SHOW GRUPA KIDS osvojile su Kiara Koprić, Iva Sokač, Dina Galić, Sara Kozjak, Sara Stovrag, Zrinka Sokač, Marta Kamenjak, Jana Brunović, Laura Bačak i Melani Plavec.

Prvo mjesto u Kategoriji LATIN SHOW FORMACIJA KIDS osvojile su Mia Kemenović, Valerija Sabo Jakčin, Korina Aleksa, Mia Mužić, Kiara Koprić, Iva Sokač, Dina Galić, Sara Kozjak, Sara Stovrag, Zrinka Sokač, Marta Kamenjak, Jana Brunović, Laura Bačak i Melani Plavec.

Prvo mjesto u Kategoriji MTV DANCE SOLO KIDS osvojila je Iva Sokač.

Prvo mjesto u Kategoriji MTV FORMACIJA KIDS osvojile su Leona Bartol Sever, Klara Hrg, Jana Hrg, Lada Krušić, Igra Puljiz, Maria Harmicar, Elizabeta Švagelj, Lorena Vitanović, Paola Katalenić, Ena Lacković, Valerija Sabo Jakčin, Kiara Koprić, Iva Sokač, Zrinka Sokač, Melani Plavec, Julija Vuković i Ana Marija Stučić

Prvo mjesto u Kategoriji MTV FORMACIJA KIDS osvojile su Ivana Sručić, Leila Kunjek, Lorena Galic, Ivona Sokač, Ena Pavković, Dunja Ivoci, Riona Barišić, Petar Feltrin, Leonida Dani, Simon Heruc, Veronike Zidarić i Lucija Sokač.

ritam1 ritam2 ritam3 ritam4 ritam5 ritam6 ritam7 ritam8 ritam9 ritam10 ritam11 ritam12 ritam13 ritam14 ritam15 ritam16 ritam17 ritam18 ritam19 ritam20 ritam21 ritam22 ritam23 ritam24 ritam25 ritam26 ritam27 ritam29 ritam30