Od jeseni prošle godine Općina Novigrad Podravski intenzivno je surađivala s Domom zdravlja KKŽ u rješavanju problema osiguravanja što je moguće trajnijeg i stalnijeg, a u idealnom slučaju stalnog, liječnika/liječnice u Zdravstvenoj ambulanti.

Na natječaje koje je raspisivao Dom zdravlja za ambulantu u novigradu Podravskom nije bilo zainteresiranih.

Svjesni da i veća i razvijenija mjesta, pa i bolnice u gradovima, imaju deficit medicinskog osoblja, od strane Općine ponuđeno je uređenje stana iznad ambulante, a u narednom periodu (druga etapa) izgradnju nove i moderne Zdravstvene ambulante i stambenog prostora u središtu Novigrada P., preko crkve, u dvorištu starog objekta u kojem je nekad bila smještena banka, a koji se uklanja.

Uz suglasnost općinskog vijeća ponuđen je i dodatni novčani poticaj iz općinskog proračuna ukoliko bi dobili osobu koja bi duži period ili trajno preuzela brigu za zdravlje naših građana.

Za posao se zainteresirala mlada liječnica Dorotea Bardek i od 01. veljače preuzela Zdravstvenu ambulantu, stoga se krenulo u uređenje stana u vlasništvu Općine, a koji se nalazi iznad ordinacije.

Za poslove su angažirane domaće tvrtke: Marušić – obrt za građevinske radove i usluge, Soboslikarsko-ličilački obrt Krešo, Staklarija i stolarija Šapina / Šapina commerce d.o.o. i Vek Solution – obrt za završne građevinske radove i usluge – Vedran Veršić.

Za plin, grijanje i klimatizaciju posao je povjeren Instalacijama Horvat d.o.o.

Paralelno s uređenjem stana, od Doma zdravlja KKŽ dobijena je Suglasnost temeljem koje je s Doroteom Bardek dr.med. sklopljen Ugovor o dodatnom angažmanu za obavljanje poslova vezanih uz povećanje mjera prevencije i praćenje zdravstvenog stanja stanovništva Općine Novigrad Podravski.

Osim nekoliko završnih sitnica radovi na uređenju su gotovi.

Doktorica Dorotea zadovoljna je novouređenim prostorom i od nedavno ga povremeno koristi.

Načelnik Zdravko Brljek vjeruje da će se mlada i nadasve ljubazna doktorica Dorotea odlučiti za dug i trajan ostanak u Novigradu.

novigrad4 novigrad5 novigrad6