Knjigu Tanje Baran “Usmena književnost križevačkoga kraja”, koja pokazuje da je usmena književnost križevačkoga kraja važan dio hrvatskoga usmenoknjiževnog korpusa, objavila je Matica hrvatska.

Knjiga je, smatra nakladnik, iznimna folkoristička studija i prva interpretacija i sinteza povijesti usmene književnosti križevačkoga kraja. Autorica pokazuje da je usmena književnost u križevačkome kraju veoma važan dio cjelokupna usmenoknjiževnoga korpusa hrvatske književnosti, napominje i dodaje kako prikupljeni zapisi dokazuju kontinuitet toga korpusa još od 18. stoljeća.

Tanja Baran je, ocjenjuje nakladnik, detaljno prikazala društvenopolitički i kulturnopovijesni kontekst 19. stoljeća, djelatnost zapisivača usmene književnosti te vrijednost njihovih zapisa u Križevcima.

Recenzentica Ljiljana Marks ocjenjuje da se u knjizi “onodobna križevačka sredina raskriva kao važna i živa sastavnica hrvatskoga narodnog preporoda s nevjerojatnim brojem prikupljenih zbirki izvrsnoga usmenoknjiževnoga gradiva, koje je sve dosad bilo nepoznato osim uskom krugu istraživača”.

baran5

Autor predgovora Stipe Botica naglašava kako “autorica dokazuje da je usmena književnost u križevačkom kraju živjela u izvedbi i prije prvih zapisa te da ona svojom vrijednošću, posebice u lirskim pjesmama, pričama i Križevačkim štatutima, pridonosi bogatstvu cjelokupne hrvatske književnosti”.

Autorici navodi u uvodu svoje studije kako joj je namjera prikazati križevački usmenoknjiževni korpus kao sastavni dio hrvatske usmenoknjiževne baštine i cjelokupne hrvatske književnosti.

Zato je križevačka usmenoknjiževna građa metodološkim postupkom ugrađena u kontekst hrvatske književnosti 19. stoljeća, dodala je Baran.

Autorica raščlambom potvrđuje vrijednosti križevačke građe u odnosu na usmenoknjiževnu građu iz ostalih hrvatskih krajeva, koja je više bilježena i više znanstveno valorizirana.

Znanstvene spoznaje, smatra, mogle biti relevantna podloga za nove usmenoknjiževne preglede te za raznolikije i opsežnije preglede hrvatske usmene književnosti unutar pregleda povijesti hrvatske književnosti, napominje autorica i dodaje kako će te spoznaje pridonijeti boljem poznavanju identiteta i mentaliteta ljudi križevačkoga kraja.

Sveučilišna profesorica Tanja Baran je objavila i uredila više knjiga te više znanstvenih radova iz područja filologije, medija i teologije. Radi na Hrvatskoj radioteleviziji i predaje na Fakultetu hrvatskih studija.