Obavještavaju se korisnici javne usluge da će mobilno reciklažno dvorište Općine Ferdinandovac raditi u četvrtak 5. svibnja 2022. godine u terminu od 13:00 do 16:00 sati na lokaciji Vladimira Nazora 19A, Ferdinandovac (kod mosne vage), izvijestili su iz Općine na svojim stranicama.

U mobilno reciklažno dvorište mogu se predati sljedeće vrste otpada:

·ambalaža koja sadrži ostatke otpadnih tvari
·posude pod tlakom (sprej doze, dezodoransi, lakovi)
·ostaci kemikalija (herbicidi, insekticidi, fungicidi, sredstva za čišćenje i njihova prazna ambalaža)
·fluorescentne cijevi i štedne žarulje
·motorno ulje i ambalaža od motornog ulja
·metali
·ambalažno staklo
·otpadno jestivo ulje
·boje i lakovi (prazna ambalaža)
·stari lijekovi
·baterije i akumulatori
·električni i elektronski otpad (usisivači, TV uređaji, hladnjaci i sl.)
·tinte i toneri za pisače
·automobilske gume
·i dr.

Preuzimaju se manje količine otpada, a otpad mora biti prethodno razvrstan i u prikladnoj ambalaži. Za ambalaže pesticida se ne izdaje potvrda o predaji.

Otpad u mobilno reciklažno dvorište mogu predati korisnici javne usluge s područja Općine Ferdinandovac i to:

·fizičke osobe s područja Općine Ferdinandovac – BESPLATNO (uz predočenje osobne iskaznice)
·pravne osobe s područja Općine Ferdinandovac – UZ PLAĆANJE