Obavijest građanima: Povjerenstvo za procjenu šteta izaći će na teren te utvrditi nastalu štetu na nasadima

2. rujna 2020. Autor: prigorski.hr Sjeverozapadno Obavijest građanima: Povjerenstvo za procjenu šteta izaći će na teren te utvrditi nastalu štetu na nasadima


Zbog učestalih upita vinogradara i voćara koji su u subotu pretrpjeli štetu na svojim nasadima, nastalu zbog olujnog nevremena praćenog tučom na pojedinim područjima, Grad Đurđevac sazvao je Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda, a čiji će članovi još ovaj tjedan obići teren.

Nakon obilaska terena utvrdit će se na kojim su kulturama i u kojim katastarskim općinama koje se nalaze u sastavu Grada Đurđevca nastale štete. Ukoliko se utvrde štete Povjerenstvo će podnijeti zahtjev Koprivničkoj- križevačkoj županiji za proglašenje elementarne nepogode na području grada Đurđevca.

Facebook Comments