Zaštitnu mjeru obaveznog liječenja od ovisnosti-alkoholizma odredio je Prekršajni sud 22-godišnjem vozaču koji je u noći na nedjelju sa 2,38 alkoholnih promila automobilom u Zagrebu prošao kroz crveno na semaforu.

Zagrebačka policija u utorak je objavila kako je vozač zaustavljen nakon što je oko 2 sata u noći u Heinzelovoj ulici prošao kroz crveno svijetlo na semaforu.

Na zagrebačkom Općinskom prekršajnom sudu u ponedjeljak je proglašen krivim zbog prometnih prekršaja te kažnjen novčanom kaznom od 1810 eura, a uz zaštitnu mjeru upravljanja vozilima “B” kategorije u trajanju od mjesec dana, izrečena mu je i mjera obaveznog liječenja od ovisnosti-alkoholizma.

Takvu zaštitnu mjeru u trajanju od mjesec do godine dana sud može izreći okrivljeniku koji je prekršaj počinio pod odlučujućim djelovanjem ovisnosti o alkoholu te ako postoji opasnost da će uslijed nje u budućnosti počiniti neki prekršaj.

Sud može i prije isteka vremena na koje je izrečena mjera obustaviti njezino daljnje izvršavanje ako utvrdi da su prestali razlozi zbog kojih je izrečena, ili je njezino dosadašnje i daljnje provođenje bezizgledno.

Ovo sud može utvrditi na zahtjev ustanove kod koje se zaštitna mjera izvršava ili na zahtjev okrivljenika.

Zaštitna mjera obveznog liječenja od ovisnosti provodi se u zdravstvenoj ustanovi koja provodi dijagnostiku i liječenje bolesti ovisnosti.

Može se provoditi u zavodima za javno zdravstvo jedinica područne (regionalne) samouprave u djelatnosti zaštite mentalnog zdravlja, prevencije i izvanbolničkog liječenja ovisnosti, specijalnim bolnicama za psihijatriju te općim i kliničkim bolnicama koje imaju ustrojen odjel za psihijatriju.