Građani kojima koprivnički Komunalac odvozi otpad, uz predaju na kućnom pragu, svoj biorazgradivi otpad mogu predati u Kompostani Herešin, i to u količinama većim od dvije autoprikolice mjesečno, kao što je to do sada bila praksa.

Kada biljni otpad kompostiramo, istovremeno proizvodimo kompost kao organsko gnojivo te štitimo okoliš jer otpad ne spaljujemo u svojim vrtovima i okućnicama, što može dovesti do ozbiljnog zagađenja zraka i tla.

Odvojenim prikupljanjem većih količina biorazgradivog otpada i dovozom na Kompostanu građani imaju mogućnost sav svoj zeleni vrtni otpad i kuhinjski otpad besplatno zbrinuti na ekološki prihvatljiv način, a besplatno mogu podići i određenu količinu komposta.

Više detalja o kompostiranju dostupno je OVDJE.