Članovi DVD-a Gornja Šuma održali su u subotu 20. ožujka skupštinu u društvenom domu. Minutom šutnje odali su počast našim nedavno preminulim članovima Matiji Tuba, Đuri Popcu, Vladi Popcu kao i ostalim članovima DVD-a.

Predsjednik Ivan Matanović pozdravio je sve nazočne goste i članove te otvorio 61. izbornu skupštinu DVD-a.

U proteklome razdoblju DVD je imao 25 sjednica upravnoga odbora na kojima se raspravljalo o preventivnim mjerama zaštiti od požara, pripremi za proslavu 60 godina DVD-a, kao i ostalim pitanjima za redovan rad društva.
Isto tako, DVD je bio vrlo aktivan u protekloj godini te je tako izgrađena i uređena nadstrešnica sa pecarom, formirano je Povjerenstvo za dodjelu vatrogasnih priznanja i odlikovanja koje je izradilo prijedlog članova za priznanja i odlikovanja.

dvd gornja šuma (3)

Članovi su sudjelovali na godišnjim skupštinama susjednih vatrogasnih društava i udruga koje djeluju na području Općine Molve. Članovi društva polazili su predavanja za osposobljavanja u vatrogastvu za zvanje vatrogasac i vatrogasac I. klase. U vrijeme žetve i ljetne sezone organizirana je dežurna služba, a zbog pandemije ove godine nije organiziran izlet za članove društva.

Termin za održavanje proslave 60. godišnjice našeg društva bio je dogovoren za 2. kolovoz te su obavljene sve pripreme za održavanje iste. Za tu prigodu izdana je knjižica o povijesti DVD-a Gornja Šuma, koja je trebala biti poklon sudionicima proslave koja se zbog pandemije nije održala.

dvd gornja šuma (1)

Za Veliku gospu članovi društva su sudjelovali u procesiji sa kipom BDM u Molvama. Izvršeno je unutarnje uređenje vatrogasnog spremišta, pranje fasade i čišćenje žljebova za odvodnju oborinskih voda. Izvršena je provjera cisterne i vatrogasne opreme na jezeru Čingi Lingi, te je nabavljeno jedno svečano odijelo. U Podravskom zborniku je izašao prigodni tekst o 60. godišnjici našega društva.

Ovo je bila izborna godina pa se raspustio stari Upravni odbor, Nadzorni odbor te Zapovjedništvo i biralo novo. Formirano je novo rukovodstvo DVD-a te je tako novi predsjednik Ivan Gregurić, dopredsjednik Ivan Matanović, tajnik Sven Crnjak, zapovjednik Mario Jandrok i dozapovjednik Vlado Crnjak. U DVD-u imamo 30 članova od kojih su 10 operativni, 13 pričuvni, 4 su vatrogasni veterani te 3 počasna člana društva.

dvd gornja šuma (4)

Dodijeljena su vatrogasna priznanja, odlikovanja, znamenja, povelja i plaketa sljedećim članovima DVD-a;

I. Priznanja

Zahvalnica DVD-a Gornja Šuma za poseban doprinos i potporu vatrogastvu i zaštiti od požara koju dodjeljuje DVD Gornja Šuma;

1. Lodeta Matej
2. Popec Đuro – posmrtno
3. Kokša Slavko
4. Đurić Josip
5. Litvić Josip
6. Andrašić Franjo
7. Tuba Vladimir
8. Lončar Mijo
9. Crnjak Vlado
10. Ištvan Zvonimir
11. Kokša Željko
12. Popec Vlado – posmrtno
13. Matanović Ivan
14. Popec Dražen
15. Kokša Mijo
16. Perošić Josip
17. Gregurić Ivan
18. Popec Kristina
19. Jandrok Nadica
20. Matanović Mario
21. Hontić Ivan
22. Crnjak Sven
23. Tuba Katarina
24. Lončar Luka
25. Popec Josipa
26. Popec Matija
27. Lončar Ivan
28. Jandrok Mario
29. Matanović Josip

te u zahvalu za sav doprinos prema DVD-u Petru Greguriću i Zvonimiru Krznariću.

II. Odlikovanja

Odlikovanje za posebne zasluge koju dodjeljuje HVZ

1. Lodeta Matej

Brončana medalja koju dodjeljuje VZO Molve

1. Tuba Vladimir
2. Lončar Mijo
3. Crnjak Vlado
4. Ištvan Zvonimir
5. Kokša Željko
6. Popec Vlado
7. Popec Dražen
8. Kokša Mijo
9. Matanović Ivan

Srebrna medalja koju dodjeljuje VZ Županije

1. Gregurić Ivan

Zlatna medalja koju dodjeljuje HVZ

1. Đurić Josip
2. Andrašić Franjo
Spomenica za 10 godina aktivnosti koju dodjeljuje VZO Molve
1. Popec Matija
Spomenica za 20 godina aktivnosti koju dodjeljuje VZO Molve
1. Perošić Josip
Spomenica za 60 godina aktivnosti koju dodjeljuje HVZ
1. Tuba Matija – posmrtno
2. Lodeta Matej
3. Popec Đuro – posmrtno
4. Kokša Slavko
Vatrogasni veteran koju dodjeljuje HVZ
1. Popec Đuro – posmrtno
2. Kokša Slavko
3. Litvić Josip

III. Posebne povelje i plakete

Jubilarna plaketa Hrvatske vatrogasne zajednice koju dodjeljuje HVZ
1. DVD Gornja Šuma

Od gostiju bili su prisutni Načelnik Općine Molve Zdravko Ivančan, predsjednik Vijeća Zdravko Tuba, predsjednik VZO-a Molve Petar Gregurić, predstavnik DVD-a Molve Zvonimir Krznarić, te Vijećnik Mirko Paša.
Na sjednici 17. lipnja Zdravko Ivančan proglašen je Počasnim članom zbog posebnog doprinosa DVD-u, a 24. lipnja Počasnim članovima proglašeni su Mirko Paša i Mijo Kovačić.
Održana je riječ gostiju nakon čega smo malom zakuskom završili ovogodišnju izbornu skupštinu DVD-a Gornja Šuma.