Streličarski Klub “Grigor Vitez” Sveti Ivan Žabno sudjelovao je u nedjelju na 29. Vitezu grada Čakovca, a ujedno je obilježeno i 30 godina Streličarskog kluba Katarina Zrinski.

Streličarski klub “Grigor Vitez” predstavljala su, i ovaj put, dva streličara – Antonio Kobal i Mihael Borošak.
Antonio Kobal, olimpijskim lukom za dječake do 12 godina osvojio je zlatnu kolajnu, a Mihael Borošak, olimpijskim lukom u kategoriji kadeta, također je osvojio zlatnu kolajnu.

vitez1 vitez2 vitez3 vitez4 vitez5 vitez6