U EU regulaciji sankcija nad Rusijom nema odgovora smije li dioničar iz sankcioniranog tijela kao što je Sberbank, odnosno njegova tvrtka SBK ART, koja je prema ruskim zakonima formalno prodana Saifu Alketbiju, sudjelovati na skupštinama Fortenove i ima li pravo glasa, piše Večernji list.

Umjesto jasnog odgovora “da” ili “ne”, ostavljeno je regulatorima i sudovima da odluče u svakom pojedinačnom slučaju.

Dosadašnja sudska praksa u EU, a posebno u Nizozemskoj, u kojoj su depoziti Fortenove, pokazuje da se pravo glasa sankcioniranima ne dopušta ako je riječ o odlukama koje nemaju većeg učinka na poslovanje tvrtke i vlasničke odnose jer svrha sankcija nije izvlaštenje.

Ali ako imaju, posebno ako će i sankcioniranim dioničarima donijeti nerazmjernu štetu – a riječ je o procjeni suca na osnovi argumentacije koju podastiru strane u postupku – onda i sankcionirani mogu nazočiti skupštinama i iskoristiti svoje pravo glasa. Teoretski, moguće je da se Alketbi ušeta na dioničarsku skupštinu.

Nizozemski sud u Amsterdamu, preciznije sudac Ward Messer, tako je u rujnu, u slučaju SBK ART-a protiv Fortenove i OPEN PASS LIMITED-a, kompanije registrirane na Malti, a koja je dio ENNA grupe i dioničar Fortenove, tražio da im se dopusti sudjelovanje na skupštini dioničara i glasanje.

Ključnim je označena sljedeća argumentacija. Prema EU regulativi, sankcije općenito, a posebno zamrzavanje imovine ne podrazumijevaju izvlaštenje i privremene su prirode. Nadalje, subjekti i institucije iz EU koji drže zamrznutu imovinu trebali bi izbjegavati ishode koji bi uzrokovali nerazmjernu štetu osobi s popisa sankcioniranih, što bi nadilazilo ciljeve restriktivnih mjera.

Na nacionalnom nadležnom tijelu je da odredi kako ispuniti i pratiti ovaj cilj, od slučaja do slučaja.

Također, EU regulativa govori da se dionice kvalificiraju kao “sredstva” i stoga se moraju zamrznuti ako pripadaju navedenoj osobi, ako ih ona posjeduje, drži ili kontrolira, piše novinarka Večernjeg lista Sandra Veljković.