Danas je održana telefonska sjednica Vlade Republike Hrvatske na kojoj je donesena Uredba o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata sukladno kojoj se najviše maloprodajne cijene računaju po formuli prema osnovnoj cijeni fosilnog goriva u prethodnom
14 dnevnom razdoblju, s ograničenom maržom od 0,65 kn/l za dizelsko i benzinsko gorivo, te 0,40 kn/l za plavi dizel, a u iznosu 6,20 kn/kg smjesa propan – butan za boce, odnosno 2,80 kn/kg za velike spremnike.

Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave, a ovakav režim vrijedit će za sljedeće 14 dnevno razdoblje.

Nove cijene iznosit će:

10,60 kn/l za benzinsko gorivo
11,59 kn/l za dizelsko gorivo
7,95 kn/l za plavi dizel
9,86 kn/kg UNP za spremnike
14,11 kn /kg UNP za boce.

Da nema mjera Vlade te da se maloprodajne cijene u potpunosti slobodno formiraju na nivou premija energetskih subjekata prije prve Uredbe, iste bi iznosile:

12,41 kn/l za benzinsko gorivo
13,51 kn/l za dizelsko gorivo
8,85 kn/l za plavi dizel
11,71 kn/kg UNP za spremnike
nove 16,44 kn/kg UNP za boce.