Nikola Golub, kondicijski trener RK Podravke volonter u Crvenom križu

2. travnja 2020. Autor: prigorski.hr Zanimljivosti Nikola Golub, kondicijski trener RK Podravke volonter u Crvenom križu


Nikola Golub, kondicijski trener RK Podravke volontira u Crvenom križu Varaždinske županije te pomaže tijekom ove pandemije koronavirusa koja je pogodila svijet.

-Priključio sam se Crvenom križu prije otprilike pet godina, a do sada sam završio nekoliko edukacija i obuka te sam postao član Interventnog tima Varaždinske županije. Dio tima osposobljen je za spašavanja na vodi u otežanim uvjetima – istaknuo je Golub.

Iako ova katastrofa nije vezana uz vodu svakako ima posla za sve volontere. Nikola i ostali članovi tima mobilizirani su u službu nakon potresa u Zagrebu, a za sada djeluju samo na području Varaždina.

-Trenutno radimo na prenamjeni Studentskog doma u Varaždinu koji će, ako za to bude potrebe, postati prihvatni centar za lakše oboljele od koronavirusa. Odradila se dezinfekcija prostora te smo pripremili krevete za prihvat bolesnika- kazao je.

Nikola napominje da osim što rade na pripremi prostora dostavljaju građanima hranu, lijekove i ostale nužne stvari i potrepštine.

-Radimo prema potrebi odnosno koliko imamo posla. Nekad je to veći dio dana, nekad pola dana, a nekad čak i manje. Angažirani smo na pomoći do daljnjega, a svakodnevno nas se skupi oko 12 volontera- naglasio je.

Nikola je diplomirao na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu, a početkom ove sezone došao je u RK Podravku kao kondicijski trener. Prije toga radio je kao kondicijski trener u nekoliko hrvatskih, ali europskih klubova te kao spasilac na vodi.

-Posljedicom svog životnog poziva i mojom edukacijom čista inercija me ponijela da se pridružim Crvenom križu. Drago mi je da u ovoj situaciji kada je mnogima potrebna pomoć mogu biti na raspolaganju i pomoć onima kojima je to potrebno. U konačnici bolje je da ja pomažem nego da se meni pomaže- zaključio je.

Facebook Comments