Nebeski šetači u Sijani su posljednja dva dana priredili spektakl. Unity TWG organizirali su program u kojem su akrobati hodali i skakali po nebu, odnosno slacklinu.

Pula: Nebeski šetači prošetali su se na konopu rastegnutom između dva nebodera

Sve se to događalo na visini od 10 katova između dva pulska nebodera koji su za ovu priliku bili povezani slacklineom.