Nastavlja se akcija udomljavanja pasa na području Grada Svetog Ivana Zeline

13. siječnja 2022. Autor: prigorski.hr Sjeverozapadno Nastavlja se akcija udomljavanja pasa na području Grada Svetog Ivana Zeline


Grad Sveti Ivan Zelina će i u 2022. godini subvencionirati udomljavanje napuštenih pasa s područja Grada Svetog Ivana Zeline, odnosno pasa koji su pronađeni na području Grada, a trenutno se nalaze u Skloništu za životinje Veterinarska ambulanta Pokupsko Cerje d.o.o.

Iznos subvencije po udomljenom psu iznosi 1.000,00 kuna, a uvjeti i način udomljavanja propisani su Odlukom o subvencioniranju udomljavanja napuštenih pasa s područja Grada Svetog Ivana Zeline.

Provođenjem akcije udomljavanja u 2021. godini udomljeno je 60 pasa, a subvenciju od 1.000,00 kuna ostvarilo je 40 građana.