Općinski načelnik Darko Sobota obišao je radove na rekonstrukciji ulice Ciglana u Kalinovcu. Radovi se odvijaju prema dinamičkom planu.

U tijeku je sadnja biljaka na javnoj površini oko dječjeg vrtića te fitnes parka i dječjeg igrališta u Kolodvorskoj ulici. Radove na uređenju okoliša i sadnje biljaka vodi Zrinka Hodić, vlasnica tvrtke Eko Atrij koja je izradila projekt uređenja okoliša vrtića, parka te Kolodvorske ulice.

P1080355

U Kolodvorskoj ulici u tijeku su pripremne radnje za sadnju novog drvoreda.

P1080360 P1080352