Općina Novigrad Podravski je 29. listopada 2021. godine javno raspisala jednostavnu nabavu za izradu projektno – tehničke dokumentacije za izgradnju zgrade za poboljšanje zdravstvene zaštite i socijalne usluge (briga za starije) na području Općine Novigrad Podravski.

Na raspisani natječaj pristigle su 3 ponude u rasponu cijene od 180.000 kuna do 122.500 kuna. Odabrana je najpovoljnija ponuda (ujedno i ponuda s najnižom cijenom) tvrtke BUILDING d.o.o., Ulica dr. Đure Arnolda 8, 42240 Ivanec, u ukupnom iznosu 122.500 kuna s uključenim PDV-om.

Prije tjedan dana, 22. studenoga, sklopljen je ugovor za izradu navedene dokumentacije s rokom završetka izrade 150 dana od dana potpisa ugovora. U taj rok ne računa se rok za izdavanje suglasnosti i uvjeta javnopravnih tijela na projektno-tehničku dokumentaciju te rok za izdavanje građevinske dozvole kao ni rješavanje imovinsko pravnih odnosa od strane Naručitelja.