Na brojnim gospodarstvima sprema se silaža

4. rujna 2021. Autor: prigorski.hr Sjeverozapadno Na brojnim gospodarstvima sprema se silaža


Pravilno spremljena i konzervirana, kukuruzna silaža ima vrlo visoku probavljivost. Pripremljena silaža mora dugo razdoblje ostati kvalitetna  i ne smije postati pogodni medij za razmnožavanje mikroorganizama, koji su često štetni za preradu mlijeka.

Da bismo mogli odrediti pravi trenutak za siliranje, prvi i najvažniji zadatak je obići i utvrditi stanje u kakvom se biljke kukuruza nalaze na svim zasijanim parcelama pod kukuruzom, odabrati najbolje usjeve kukuruza za siliranje i procijeniti sadržaja vlage u zrnu kukuruza.

silaza2

Da bi se spriječila kontaminacija silaže sa zemljom, visina reza cijele stabljike kukuruza treba biti najmanje 30 cm od tla. Što je visina reza stabljike viša, to će i silaža biti kvalitetnija zbog povećanog sadržaja klipa i zrna u ukupnoj siliranoj masi, a i spriječit će se unos donjih dijelova biljke, koji su najčešće uprljani zemljom.

silaza4

Da bi se silažna masa mogla dobro nagaziti, potrebno je da duljina sječke bude manja od 1 cm, uz obavezno drobljenje svakog zrna. Silažnu masu treba gaziti kontinuirano kako se dovozi u silos.  Najbolje je kada se punjenje i zatvaranje silosa može završiti u jednom danu.

Tako je u tijeku i priprema silaže kod Vlade Gudića, kojemu pomaže Andrija Tuk.
silaza
Facebook Comments


[ssba]